– On tärkeää avata toiminta mahdollisuuksien mukaan ja antaa koulutuksen järjestäjille päätäntävalta siitä, kuinka koulutusta toteutetaan erilaiset määräykset ja riskiryhmät huomioiden, toteaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Oppilaitosten toimintaprofiilit ja painotukset vaihtelevat. Ammatillista koulutusta toteutetaan usein myös kesällä ja koulutus on hyvin monimuotoista erityisopetuksesta johtamiskoulutukseen ja lähiopetuksesta oppisopimuskoulutukseen. Merkittävä osa opiskelijoista on aikuisia. Ammatillisen koulutuksen monimuotoisuus tulee huomioida rajoitusten purkupäätöstä tehtäessä.

– Koronakriisin seurauksena lomautettujen ja työstä irtisanottujen määrä kasvaa voimakkaasti. Työvoimakoulutus on nopea keino täydentää tai päivittää osaamista sekä lyhentää kriisin taloudellisia seurauksia. Työvoimakoulutuksen tarjonnan lisäämistä ei pidä viivyttää syksyyn, Lamppu painottaa.

Esimerkiksi ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on suuri tarve ainakin osittaiseen lähiopetukseen palaamiseen jo kevään aikana, jotta erityistä tukea vaativien opiskelijoiden opinnot eivät keskeytyisi. Myös valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat tarvitsevat mahdollisuuksia näyttöjen antamiseen osaamisestaan oikeissa työtilanteissa.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n 84 jäsentä kouluttaa 97,4 % ammattiin opiskelevista nuorista ja aikuisista.