Tyytyväisyys Aromi-lehden sisältöön, ulkoasuun ja kuvitukseen ovat pysyneet lähes ennallaan aiempiin vuosiin verrattuna. Lukijat suhtautuvat Aromi-lehteen hyvin positiivisesti. 83 prosenttia vastaajista kertoo muun muassa lehdessä olevan kiinnostavia omaa ammattia käsitteleviä juttuja ja 88 prosenttia lukijoista kokee lehden sisällön olevan ajankohtainen. Vastaajista 88 prosenttia arvioi lehden seuraavan hyvin alan kehitystä ja 87 prosentin mukaan lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia.

Aromin tuotekuvassa korostuu myönteisimmin luotettavuus 85 %, lehti mielletään myös hyväksi uutiskanavaksi 76 % ja edelläkävijäksi 73 %.

Aromia hyödynnetään vahvasti omassa työssä, neljä viidestä lukijasta kertoo hyödyntävänsä Aromi-lehden tietoja työssään. 80 prosenttia vastaajista lukee lehteä säännöllisesti. Aromin suosittelun indeksiluku on 38, mikä kasvoi huimasti edellisen tutkimukseen verrattuna. 49 prosenttia Aromin lukijoista suosittelisi lehteä mielellään muillekin.

Kiitos lukijoille ja tutkimukseen vastanneille. Aromin kehitystyö on jatkuvaa, saatu palaute on kullanarvoista ja reagoimme siihen tarvittaessa hyvinkin nopeasti.

Tutkimuksen vastauspyyntö lähetettiin 6115 lehden lukijalle. Vastauksia palautui määräaikaan mennessä 348 kappaletta. Satunnaisotannalla ja monikanavaisesti tehdyn tutkimuksen toteutti Tietoykkönen Oy.  Tutkimustulokset kokonaisuudessaan julkaistaan Aromin kotisivuilla kesälomien jälkeen.

Kesäkuun Aromi ilmestyy 12.6. Seuraava lehti julkaistaan syyskuun alussa. Ihanaa kesää kaikille!