Elintarvikealan yritykset ruokahävikkitalkoissa – jo nyt yli kolmen miljoonan kilon säästöt

Motivan julkaiseman tiedon perusteella elintarvikealan yritykset saavuttivat materiaalitehokkuutta parantavilla toimilla miljoonien eurojen kustannussäästöjä ja vähensivät ruokahävikkiään merkittävästi.

Hävikin väheneminen on yrityksissä yleensä monen tekijän summa. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksella onnistuttiin vähentämään vuodessa ruokahävikkiä reilut kolme miljoonaa kiloa. Se tehtiin suorilla hävikin vähentämiseen tähtäävillä keinoilla, kuten hävikin seurantaa ja mittaamista kehittämällä, tilaus-toimitusketjua optimoimalla sekä päivittäistavarakaupassa hävikin syntyä ehkäisevin myyntitavoin, kuten viimeisen käyttöpäivän tuotteita punalaputtamalla.

– Eniten kustannussäästöjä, reilun neljän miljoonan euron edestä, yritykset raportoivat saavuttaneensa prosessien materiaalitehokkuutta parantamalla. Näillä toimilla elintarviketeollisuuden yritykset vähensivät samalla ruokahävikkiä yli 300 000 kiloa, kertoo Motivan asiantuntija Aki Finér.

Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen vähenemät saavutettiin kierrätystä lisäämällä, sillä jätehuollon kehittäminen tuo säästöjä ja päästövähennyksiä erityisesti materiaalien kierrätyksen tehostuessa. Näin CO2ekv.-päästöjä vähennettiin 4 000 tonnia. Se vastaa yli 1 900 henkilöauton vuotuisia hiilidioksidipäästöjä eli reilun 26 miljoonan ajokilometrin päästöjä. Raportoitu kokonaispäästövähenemä materiaalitehokkuustoimilla oli 10 000 tonnia CO2ekv.

Ympäristöjohtamisen työkalu

Sitoumus voi toimia yrityksille myös yhtenä ympäristöjohtamisen työkaluna.

Atria oli yksi ensimmäisistä sitoumukseen liittyneistä elintarviketeollisuuden yrityksistä.

– Sisäistä kehitystyötä materiaalitehokkuuden suhteen oli tehty jo ennen sitoumusta, mutta sen myötä materiaalitehokkuuden seurantaa on kehitetty edelleen, tekninen päällikkö Eero Yliselä Atrialta kertoo.

Sitoumus tarjoaa Atrialle systemaattisen kehyksen toiminnan parantamiseen, säästöjen aikaansaamiseen ja parempaan ympäristösuorituskykyyn.

Taustaa

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen on allekirjoittanut tähän mennessä kaikkiaan 16 elintarvikealan yritystä. Esimerkiksi suurimmat päivittäistavarakaupan toimijat, Kesko, S-ryhmä ja Lidl, ovat mukana. Elintarviketeollisuuden yrityksistä sitoumukseen on liittynyt yli 20 prosenttia alan yrityksistä liikevaihdon volyymissa mitattuna.

Sitoumuksen laativat elintarviketeollisuus, päi- vittäistavarakauppa ja pakkausala sekä kolmen mi- nisteriötä. Sen tavoitteena oli vähentää ruuan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vapaaehtoisin toimin sääntelyn sijaan.

Osallistu kansalliseen ruokamatkailukilpailuun
18.1.–18.3.2021

Kilpailu on tarkoitettu yritykselle tai yhteisölle, joka tarjoaa ruokaan liittyviä elämyksiä ja on luonut ruokamatkailutuotteen tai innovatiivisen ratkaisun ruokamatkailun kehittämiseksi.

Finalistiit valitaan kesäkuussa 2021 ja voittajat julkistetaan 16. syyskuuta 2021.

Lue lisää:

hungryforfinland.fi

Julkaistu Aromissa 1/21.

Sulje mainos Tilaa Aromi