Haarukallinen kerrallaan kohti kestävää huomista!

Vuonna 2050 ihmisiä ennustetaan olevan maapallolla jopa 10 miljardia. Koko maapallon ihmisten ruokkiminen vaatii, että luonnonvaroja käytetään tehokkaasti.

Tällä hetkellä olemme globaalilla tasolla riippuvaisia vain muutamasta kasvilajikkeesta, mikä jättää sadot alttiiksi tuholaisille, kasvitaudeille ja ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Ylläpitääksemme maapallon monimuotoisuutta ja yleistä ruokaturvallisuutta täytyy meidän lisätä tuttuja ja tuntemattomampia raaka-aineita lautasellemme ja ruokalistoillemme.

Ruokavalion yksipuolisuus johtaa ruokatuotannossa ja maataloudessa käytettävien kasvien ja eläinten monimuotoisuuden vähentymiseen, näin uhaten ruokajärjestelmän säilymistä ja toimivuutta. Vuodesta 1900 alkaen noin kolme neljäsosaa kasvikunnan lajien sisäisestä (geneettisestä) monimuotoisuudesta on kadotettu maanviljelyksessä. Valtaosassa Aasian maita eri riisilajien määrä on vähentynyt nopeasti tuhansista tusinaan. Thaimaassa aikoinaan 16.000 viljellystä lajista käytössä on enää 37. Kuluneen vuosisadan aikana Yhdysvallat on menettänyt 80 % siellä viljellyistä kaali-, herne- ja tomaattilajeista.

Nykyinen raaka-aineiden käyttö on aivan liian kapea-alaista maapallon monimuotoisuuden kannalta. Tunnemme noin 50.000 syötäväksi kelpaavaa kasvia, mutta maailmanlaajuisesti kolme neljäsosaa ruoasta tulee 12 kasvista ja viidestä eläinlajista. Yksipuolinen tuotanto horjuttaa ekosysteemiä. Yksipuolinen viljely (toistuva yhden lajikkeen viljely ja sadonkeräys) ja liiallinen eläinperäisten tuotteiden käyttö uhkaa kansainvälistä ruokaturvallisuutta. Yksipuolinen viljely köyhdyttää maaperää altistaen sen tuholaisille ja kasvitaudeille. Tämä vuorostaan lisää lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä, jotka väärin käytettyinä päätyvät tuhoamaan luontoa ja vesistöjä.

Monipuoliset raaka-ainevalinnat

  • Hyväksi sekä terveydelle että planeetalle
  • Varmistavat vitamiinien ja mineraalien monipuolisen ja riittävän saannin
  • Ylläpitävät ruokasysteemin selviytymiskykyä ja ruokavalion monipuolisuutta
  • Suojaavat luonnon monimuotoisuutta ja viljelysalan tuottoisuutta

Knorr ja kansainvälinen ympäristöjärjestö WWF istuivat yhteisen pöydän ääreen ja kehittivät Future 50 Foods -raportin, jossa kartoitettiin kasviperäisiä raaka-aineita ympäri maailmaa. Lue listaus tulevaisuuden raaka-aineista sivuillamme ja tutustu, miten voit lisätä raaka-aineita omalle ruokalistallesi.

*Kaupallinen yhteistyö