Hospitality Insiders Clubin tulevan syksyn ohjelmassa on muun muassa luksus-käsitteen tarkastelu uusitussa ravintola Palacessa.
Hospitality Insiders Clubin tulevan syksyn ohjelmassa on muun muassa luksus-käsitteen tarkastelu uusitussa ravintola Palacessa.

Hospitality Insiders Club luksuksen ja elämysten jäljillä

Myyntipäällikkö Elisa Aunola ja allekirjoittanut saivat keväällä 2012 Haaga-Helian Haagan kampuksen kaupallisen toiminnan kehitysryhmältä tehtäväkseen ideoida klubitoimintaa hotelli-, ravintola- ja matkailualan päällikkötasolle, ja työn tuloksena perustettiin vuonna 2013 Hospitality Insiders Club.

Klubin toimintamallia pohdittaessa päädyttiin neljä kertaa vuodessa pidettäviin tapaamisiin. Klubitapaamisten tavoitteiksi määriteltiin:

  • 1) Klubin jäsenten keskinäinen verkostoituminen.
  • 2) Toimialamme ajankohtaiseen aiheeseen liittyvä alustus.
  • 3) Tutustuminen mielenkiintoiseen yritykseen.

Tavoitteena oli, että järjestettävät tapaamiset tarjoaisivat klubin jäsenille tilaisuuden keskustella toimialamme ajankohtaisista aiheista ja tarkastella alamme toimijoiden ratkaisumalleja ja parhaita käytänteitä. Jäsenet saisivat mahdollisuuden löytää uusia ideoita omien töidensä ja yritystensä kehittämiseksi, ja yritysten liiketoimintamallien tarkastelun lisäksi he pääsisivät ”kurkistamaan niiden kulissien taakse”. Päämääränä oli luoda klubi, jonka jäseniä sitouttaisi toimintaan jatkuvan tapahtumasarjan luoma mielenkiinto, joka heräisi verkostoitumisesta, avoimesta kokemusten vaihdosta ja välittömästä kanssakäymisestä.

Klubin jäsenmäärä toukokuussa 2018 on 18 henkilöä. He ovat valikoituneet Haaga-Helia ammattikorkeakoulun alumneille suunnatun markkinoinnin kautta, kuitenkin useat ovat liittyneet jäseniksi toimivien jäsenten suositusten perusteella. Klubin jäsenet edustavat pääasiassa vieraanvaraisuusalan päällikkötasoa. Jäsenmäärää on toistaiseksi haluttu kasvattaa maltillisesti, mutta klubi toivottaa mielellään uudet jäsenet tervetulleiksi.  

Klubi järjestää tapaamisia neljästi vuodessa, ja jäsenten osallistumisaktiivisuus on ollut korkea: tapaamisissa on ollut mukana keskimäärin 20 henkilöä. Vuosijäsenyyden hinta on 519 euroa, ja se sisältää sekä tapaamiset tarjoiluineen että tilaisuudessa jaettavan materiaalin.

Klubi on, tavoitteensa mukaisesti, päässyt vierailemaan ensimmäisten tai tarkasti valittujen vierailijoiden joukkoon tutustuessaan kiinnostaviin alan toimijoihin.

Mielenkiintoisia vierailukohteita on ollut lukuisia, viimeisinä muun muassa: Ravintola Yes, Yes, Yes (olimme ensimmäiset vieraat), Finnairin toimintakeskus ToKe ja Tallink Megastar. Tulevan syksyn ohjelmassa on muun muassa tutustuminen elämyksen tuottamiseen Linnanmäellä ja luksus-käsitteen tarkastelu uusitussa ravintola Palacessa.

Saavutetun menestyksen innoittamina syksyllä 2015 perustettiin yhdessä virolaisten kollegoiden kanssa Hospitality Insiders Club Estonia. Se toimii samoilla periaatteilla kuin Suomessa toimiva klubi. Tapaamisia on neljästi vuodessa ja ne noudattavat samaa rakennetta kuin Suomessa.

Kolmen vuoden toiminnan jälkeen Viron klubin jäsenmäärä on noin 20 henkeä.

Klubien keskinäinen yhteistyö on tiivistä, jäsenyys jommassa kummassa klubissa oikeuttaa osallistumaan molempien klubien toimintaan. Klubit myös järjestäneet yhteistapaamisia, ja suunnitteilla on yhteiset opintomatkat kiinnostaviin kohteisiin lähinnä muissa Euroopan maissa.

Kirjoittaja toimii ravintolaliiketoiminnan johtamisen lehtorina Haaga-Helia amk:ssa.