– Ammattikeittiöissä osataan kysyä nimenomaan ergonomia-asioista. Ravintoloissa ja kahviloissa kysymys ei yleensä ole, miten jonkin asian voisi tehdä ergonomisesti, vaan miten sen voi tehdä nopeasti, Weckman kertoo.
– Ammattikeittiöissä osataan kysyä nimenomaan ergonomia-asioista. Ravintoloissa ja kahviloissa kysymys ei yleensä ole, miten jonkin asian voisi tehdä ergonomisesti, vaan miten sen voi tehdä nopeasti, Weckman kertoo.

Hyvä ergonomia on työhyvinvoinnin keskiössä

Ravintola-alalla ergonomia tulisi huomioida jo kalustusta suunnitellessa. Työntekijöilläkin on Kira Weckmanin mukaan vastuunsa oikeiden toimintatapojen ja oman hyvinvoinnin edistämisessä.

Keittiössä kroppa on kovilla ja kuormitusta aiheuttavat muun muassa hankalat työasennot, raskaat taakat ja toistuvat tehtävät. Työntekijöiden suhtautuminen ergonomia-asioihin kuitenkin vaihtelee Metoksen laitekouluttajana työskentelevän Kira Weckmanin mukaan paljon alan sisällä.

– Ammattikeittiöissä ergonomiaan kiinnitetään paljon enemmän huomiota kuin ravintola- ja kahvilapuolella. Ravintoloissa työskentelee keskimäärin nuorempaa porukkaa, ja silloin ehkä ajattelee, että kroppa kyllä kestää kaiken. Vaikka pitäisi jo nuorena ennakoivasti välttyä tulevilta selkävaivoilta tekemällä asioita ergonomisesti, hän toteaa.

Vuoden 2013 Top Chef Suomen voittaneen Weckmanin tausta on ruokaravintola- ja fine dining -puolelta. Viimeiset kolme vuotta hän on kouluttanut Metoksen ammattikeittiölaitteiden käyttöä asiakkaille ympäri Suomen sekä samalla sivutoimisesti pyörittänyt omaa KW Catering & Consulting oy:tä miehensä kanssa.

– Kun asiakas hankkii jonkun laitteen, käyn läpi niiden käyttöä myös ergonomisesta näkökulmasta. Se kulkee käsi kädessä turvallisuuden kanssa, kun tehdään asioita turvallisesti, se on usein myös ergonomisesti parempi tapa.

Ergonomia on kaikkien vastuulla

Ergonomiaan tulisi Weckmanin mukaan kiinnittää huomiota jo alan koulutuksessa. Omilta ammattikou- lu- ja ammattikorkeakouluvuosiltaan hän ei muista, että ergonomian huomiointia olisi painotettu.

– Toiveena tietysti on, että horeca-alalle kouluttautuvat ihmiset myös jäisivät alalle mahdollisimman pitkäksi ajaksi. Työkykyisenä pysymisessä työhyvinvoinnilla ja ergonomialla on iso merkitys, hän sanoo.

Huonon työergonomian aiheuttamien ongelmien ilmaantuminen riippuu paljon yksilöstä ja hänen fyysisestä kunnostaan. Syyt ongelmille voivat olla epäsopivissa kalusteissa tai huonoissa työtavoissa.

– Ideaalitilanteessa työnantaja kiinnittäisi huomiota laite- ja kalustevalintoihin myös ergonomianäkökulmasta. Mutta työntekijöidenkin tulee tehdä oma osuutensa, jotta työnteko olisi ergonomista ja turvallista, Weckman toteaa.

Työntekijällä on vastuu sanoa eteenpäin, jos jokin työympäristössä tuntuu epäergonomiselta tai vaaralliselta. Yrityksessä saatetaan ajatella asioiden olevan kunnossa, jos työntekijöiltä ei tule minkäänlaista palautetta, ja silloin mikään ei myöskään muutu.

Ympäristö ja työtavat toimiviksi

Työergonomian huomiointi on myöhässä silloin, kun ongelmia jo ilmenee. Weckmanin mukaan oma fyysinen ja psyykkinen kunto kannattaa ehdottomasti laittaa etusijalle, sillä silloin helpottuu niin työnteko kuin muukin elämä siinä samassa.

– Työssä ei pitäisi aina tehdä asioita helpoimman kautta ja kuitata huonoja toimintatapoja vaikkapa kiireellä. Kiireen keskelläkin asiat voi tehdä ergonomisesti ja turvallisesti jos haluaa, mutta silloin asia pitää tiedostaa ja laittaa etusijalle.

Laitteiden ja kalusteiden sijoittelulla pystytään vaikuttamaan hyvin paljon siihen, kuinka paljon tulee turhia työvaiheita ja turhaa liikettä. Kalusteiden ostokriteereissä tulisikin huomioida myös ergonomia.

– Jos hankkii laitteen, joka on ehkä kalliimpi, mutta ergonomian kannalta parempi, se tulee pitkällä tähtäimellä kannattavammaksi. Tulee vähemmän sairaspoissaoloja, työt sujuvat tehokkaammin, työntekijät jaksavat paremmin ja he myös arvostavat sitä, että heistä pidetään huolta. Yleensä ergonomiset laitteet ovat myös muilta ominaisuuksiltaan modernimpia ja tehokkaampia.

Mitä hengähdystauko työn lomassa merkitsee sinulle?

Pientä hapenottoa, että jaksaa loppupäivän keskittyä olennaiseen. Koronan myötä etätyöskentely kotioloissa lisääntyi ja kroppa alkoi ilmoittelemaan jonkin olevan pielessä. Kollegan suosittelemana hyödynsin taukojumppavideoita, jotka auttoivat lihasjumeihin.

Mikä on mielestäsi parasta vastapainoa työlle?

Liikunta. Niinä päivinä, kun tulee eniten ajoa ympäri Suomea, yritän mahduttaa myös vähän pidemmän lenkin vastapainoksi.

Miten työnantajasi tukee työhyvinvointiasi?

Työterveyden kautta saa sparrausta sekä fyysisellä että psyykkisellä puolella. Työpisteellä on säädettävät työpöydät sekä satulatuolit ja mahdollisuus fysioterapeutin apuun. Lisäksi arvostan virikeseteleitä, joilla pääsee ratsastamaan, keilaamaan, salille ja ties minne.

Julkaistu Aromissa 6/21.

Sulje mainos Tilaa Aromi