Antellilla on selkeä tavoite: olla erinomainen työyhteisö. Great Place to Work -tutkimuksen mukaan yritys oli viime vuonna Suomen kolmanneksi paras työpaikka suurten yritysten sarjassa. Toimitusjohtaja Tomi Lanton mukaan johtaminen perustuu neljään arvoon: välittämiseen, ratkaisukeskeisyyteen, makuun ja innostuneisuuteen. Kauniita sanoja, mutta voiko yritystoiminta, jossa välittäminen, toisten huomioiminen ja merkityksellinen tekeminen nostetaan keskiöön, olla kannattavaa?

– Meidän asiakas- ja samalla henkilöstölupauksemme on tehdä aidosti hyvää, Lantto avaa.

Asiakkaan näkökulmasta kyse voi olla lounaalla nautitusta vastaleivotusta ruisleivästä tai lyhyestä kahvihetkestä kiireen keskellä. Henkilöstölle pyritään puolestaan tarjoamaan merkityksellistä työtä ja erinomainen työyhteisö.

Jotain on tehty oikein, sillä Antell-Ravintolat on tutkimusten mukaan ollut jo useita vuosia peräkkäin Suomen paras henkilöstöravintola. Myös Työelämän päättäjien valtakunnallisen yrityskuvatutkimuksen perusteella se on Suomen paras henkilöstöravintola-alan yritys. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan yrityksen tuotteiden laatu, asiakaspalvelu, toiminnan kehittäminen ja maine työnantajana ovat selkeästi toimialan parhaat. Muina erityisinä vahvuuksina pidetään palvelutarjontaa ja hintatasoa. Myös nettosuositteluindeksi on alan paras.

– Toimintamme perustuu neljään eri näkökulmaan, joissa asiakas, henkilökunta, yhteiskunta ja omistajat pyritään yhdistämään, Lantto sanoo.

Hän toteaakin, että Antellin mallissa erinomainen työyhteisö ja asiakastyytyväisyys ovat johtaneet tuloksiin.

Keskity ratkaisuihin ja pyydä apua

Lantto uskoo siihen, että johtaminen perustuu aina arvoihin. Yrityksen todelliset arvot nousevat esille, vaikka seinälle kiinnitetyssä paperilapussa lukisi mitä. Antellilla pyritäänkin tiimeittäin keskustelemaan siitä, mitä arvot merkitsevät kunkin omassa työssä. Näin arvot ohjaavat ymmärrettävästi jokaisen työntekijän toimintaa ja näkyvät päivittäisissä teoissa ja valintatilanteissa.

Arvoista ensimmäisen, välittämisen, Lantto mieltää pitkäjänteiseksi ja pyyteettömäksi. Hänen mukaansa aito välittäminen ei odota vastinetta, vaan on kokonaisvaltainen asenne ja toimintatapa. Vaikka tuotteet tunnetaan laadustaan, ihmisistä välittäminen on ollut leimaavinta yrityksen toiminnassa. Kaikista ja kaikesta välitetään – asiak­kaista, työkavereista, omasta työkyvystä, osaamisesta, työn turvallisuudesta ja tuloksesta. Jokaiselta löytyy sellaista ammattiylpeyttä, että voi illalla katsoa tyytyväisenä peiliin ja olla ylpeä itsestään ja tekemästään työstä. Kun asiakas antaa kiitosta, kehut välitetään myös tekijälle.

Toinen arvo, ratkaisukeskeisyys, näkyy arjen luovuudessa. Se on tapa, jolla ratkotaan arkisia asioita, tehdään valintoja ja kyetään viemään työt maaliin. Lantosta ratkaisukeskeisyys on kykyä katsoa eteenpäin syyllisiä etsimättä.

– Ratkaisukeskeinen henkilö ei kysy, miksi näin kävi, vaan miten ongelma ratkaistaan ja mitä siitä voidaan oppia, jotta seuraavalla kerralla vältytään samalta tilanteelta.

Apua on voitava pyytää, eikä kaikkia ongelmia tarvitse ratkoa yksin. Jos jotain ei tiedä tai osaa, sen voi sanoa ääneen, pyytää apua ja ottaa avun vastaan syyllisyyttä tuntematta. Kun työyhteisössä välitetään toisista, annetaan myös apua.

– Ei ole mielekästä, että työtään joutuu tekemään saamatta riittävää ohjausta. Jos jotain ei osaa tai tekee työnsä huonosti, saa päälleen vihaisen asiakkaan moitteet.

Ihmiset eivät työelämässä kiinny organisaatioihin tai rakennuksiin, vaan hyviin työkavereihin ja toisiin ihmisiin.

Hyvää makua ja innosta hykertelyä

Arvoista kolmas, maku, tarkoittaa Antellilla sitä, että jokaisen tuotteen on maistuttava erinomaiselta. Lantto luokittelee maun myös ammattitaidoksi. Antellilla todetaankin usein, että maku ei maksa, mutta mauttomuus vasta maksaakin.

Makua ei yhdistetä kuitenkaan pelkkään ruokaan, sillä myös työn täytyy maistua hyvältä. Silloin asiakkaidenkin suuhun jää hyvä maku. Käytöksen ja pukeutumisenkin on perustuttava hyvään makuun, sillä se viestii asiak­kaille ja yritykseen palkatulle uudelle henkilöstölle yrityksen arvoista.

Neljäs arvo, innostuneisuus, on Antellille valinta. Se näkyy ulospäin peittelemättömyytenä. Innostunut asenne paistaa läpi kaikesta tekemisestä. Kun kokki tai asiakaspalvelija on innostunut työssään ja työstään, innostus näkyy myös asiakkaille. Innostuneisuus tarttuu, ruokkii innostumista ja jättää muistijäljen.

– Innostuneisuuteen on sisäänrakennettu nöyryys. Nöyryys näkyy loputtomana haluna oppia ja kehittyä, pyrkimyksenä synnyttää uusia elementtejä omaan työhönsä. Nöyryyttä on myöntää, ettei tiedä vielä kaikkea ja etsiä kehittääkseen koko ajan uutta. Vastakohtana on ”tiedän jo kaiken” -asenne, joka estää kehityksen ja uusien taitojen aktiivisen opettelun.

Lantto tekeekin töitä sen puolesta, että henkilöstölle tarjotaan tilaisuuksia kasvattaa siipiä ja kehittyä omissa tehtävissään. Hän uskoo vahvasti siihen, että ihmiset halua­vat oppia uutta, ja siihen heille on tarjottava mahdollisuuksia.

– Työnantajan vastuulla on edistää ja opettaa työntekijää kasvamaan sellaisiin mittoihin, joihin tämä ei itse uskonut koskaan pääsevänsä.

100 ruokalistaa

Yrityksestä, jolla on sata henkilöstöravintolaa ja jokaisessa niistä oma ruokalistansa, puhutaan kansallisesti ainutlaatuisena konseptina. Suomesta tai kansainvälisestikään ei löydy toista samalla tavalla toimivaa ravintolaketjua, jossa konseptiajattelu perustuu omintakeisuuteen ja ainutkertaisuuteen.

Ruoka tehdään jokaisessa yksikössä itse ja työntekijöiksi palkataan ammattilaisia, jotka haluavat tehdä muutakin kuin vain lämmittää eineksiä. Esimerkiksi pinaattilättyjen rosoisuus syntyy siitä, että tuote tehdään paikan päällä ja siinä on aitoa pinaattia. Näin maku pysyy aitona ja makuhermoja kutkuttavana. Samalla henkilöstö toteuttaa yrityksen arvoa eli välittää tekemästään ruoasta.

Antellilla on reseptipankki, josta löytyy valmiita reseptejä joko käytettäväksi sellaisenaan tai inspiraation lähteenä. Työntekijöitä kannustetaan kehittämään reseptejä, sillä yhdessä ravintolassa asiakkaat saattavat pitää miedommasta ja toisessa maustetummasta ruoasta, kun taas kolmannessa toimipisteessä arvostetaan vaikkapa suomalaisia vaihtoehtoja.

– Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen vaatii tilannetajua. Koska me välitämme ja haluamme tehdä joka päivä ja jokaiselle aidosti hyvää, toimimme näin, Lantto kiteyttää.Johtajana Lantto linjaa itsensä ennakoivaksi.

– Jokainen tietää mielipiteeni jopa kysymättä, sillä ajattelen aina ihmisten kautta.

Lantto muistuttaa, että ihmiset eivät työelämässä kiinny organisaatioihin tai rakennuksiin, vaan hyviin työkavereihin ja toisiin ihmisiin.

Itse hän pyrkii tarkastelemaan asioita ison kuvan kautta ja ajattelemaan strategisesti. Yrityksessä jokaisen on omassa toiminnassaan ymmärrettävä strategisesti asetetut tavoitteet ja oivallettava niiden rooli ison kuvan edistäjänä.

– Jos yrityksen tavoitteena on esimerkiksi parantaa laatua, sen on linjattava laatu merkittäväksi tekijäksi jo henkilöstövalinnoista lähtien.