Itämeri, vastuullinen ruoka ja ruoantuotanto sekä maukas ruoka olivat keskeisiä teemoja Unilever Food Solutionsin toimistolla 23.1.2019 järjestetyllä vaikuttajalounaalla, jonka kumppaneina toimivat Lagerblad Foods, JärkiSärki, Dieta sekä Touchpoint.

Lähikalahankkeen projektipäällikkö Miina Mäki John Nurmisen Säätiöstä aloitti tilaisuuden toteamalla, että järkevin malli tarkastella kestävää ruoantuotantoa on seurata sen eri vaiheita ja kokonaisuutta: pellon viljelystä, lannoituksesta lähtien aina kuluttajan pöytään. Hän toteaa, että päivittäisessä työssä on hyvä saavutus, jos pystyy huomioimaan omat vaikutukset ja pyrkii minimoimaan niitä. Tällaista voi olla esimerkiksi ruokahävikin hallinta tai kuljetuksien järkevöittäminen, kuljetuksen suunnittelu tehokkaasti, jotta kuljetuksissa ei ole ”ilmaa.”

On kehitetty useita sertifiointeja, joiden avulla voi seurata kestävää ruoantuotantoa. Merkintöjä löytyy aina tuotantomerkinnöistä kaupassa näkyviin pakkausmerkintöihin. Ne osaltaan auttavat tekemään ympäristöystävällisiä valintoja, koska yksi toimija ei voi hallita kaikkea tietoa. Valitsemalla jo jonkin tahon hyväksi toteamia raaka-aineita tai valmiita tuotteita on askel eteenpäin.

Ruoantuotanto vaikuttaa myös Itämereen

Suomessa ruoan osuus kokonaisympäristövaikutuksista on 40 prosenttia ja on huomattavan iso osuus kulutuksesta. Mäki nosti esille, että ruoka-alan ammattilaisena meillä on kaksi roolia, joilla voimme vaikuttaa ruoan kulutukseen. Sekä itse kuluttajana että tarjoamalla työssämme kuluttajille vaihtoehtoja, jotka ovat kestävästi tuotettuja ja tehtyjä.

Eniten Itämerta ja Saaristomerta kuormittaa ruokaan liittyvä tuotanto. John Nurmisen Säätiön Lähikalahanke edistää sekä kuluttajien että ammattilaisten tietoisuutta kestävästä kalatuotannosta ja ympäristön välisestä suhteesta. Erityisesti huomioina on särki, jonka määrä Itämeressä on kasvanut sen rehevöitymisen myötä. Kalastamalla särkeä voidaan tasapainottaa kalaston suhdetta ja antaa petokaloille enemmän tilaa. Lähikalahankkeen kalastajille on luotu tarkka valvonta ja toiminta on läpinäkyvää.

Paikallisesti tuotettu kala on myös ympäristöystävällinen vaihtoehto tehotuotetulle lihalle. Eri lihavaihtoehtojen korvaaminen vähäpäästöisemmillä vaikuttaa annoksen kokonaispäästöihin. Lähikalahankkeen projektipäällikkö Miina Mäki kannustaa siirtymään esimerkiksi asteittain vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin proteiinilähteiden valinnassa. Kuluttajien on helpompi tottua uusiin vaihtoehtoihin, kun ne esitellään ja tuodaan heidän käyttöönsä pikku hiljaa.

Yrityksen arvot näkyvät ruokavalinnoissa

Yhä useammat kuluttajat ovat huolissaan ilmaston tilasta ja siitä, mistä ja miten heidän ruokansa tulee. Nuoremmat sukupolvet kokoontuvat kouluissa osoittamaan mieltä, jotta poliitikot ja aikuiset tekisivät enemmän töitä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi (Yle Uutiset 11.1.2019). Arvomaailma näkyy kulutuksessa, mikä asettaa vaatimuksia myös ruoka-alalla työskenteleville. Ei riitä pelkästään lupaus toimia, vaan vastuullisuutta on toteuttava.

Janne Huovila viestintätoimisto Ahjo Communicationsta kertoi puheenvuorossaan ruoan eettisyydestä ja, miksi yrityksen arvomaailmasta viestiminen tärkeää. Vaikka ihmiset usein puhuvat tekevänsä asioita, on vastuullisten valintojen toteuttaminen haastavaa. Ruoka on yksi keskeisimmistä kulutuksen kohteista. Ja samalla myös ruokaan liittyvillä valinnoilla viestimme muille, millaisia olemme.

Puheenvuorossaan Huovila nosti myös esille sen, miten mediassa käyty keskustelu kasvissyönnin trendistä on korostanut sen kasvua. Todellisuudessa kasvissyönnin osuus on pienempi kuin mitä media antaa ymmärtää. Isot, taloudellisesti kasvavat maat kuten Kiina haluavat tavoitella länsimaiden kaltaista elämäntapaa, mikä kasvattaa koko maapallolla syötyä lihan kokonaiskulutusta.

Vastuulliseen kuluttamiseen liittyy myös usein ristiriita arvojen ja toiminnan välillä. Meidän kuluttajien puheissamme ja toiveissamme korostuu halu toimia vastuullisesti, mutta arjessa valintojamme ohjaavat usein helppous ja nopeus. Ruoka-alan ammattilaisena voi vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen tarjoamalla vastuullisia ruokavaihtoehtoja. Tarjoamalla vastuullisia valintoja viestii samalla arvoista, joita kuluttajat yhä enemmän odottavat palvelutarjoajilta tietoisuuden kasvaessa.

 

Keskeistä ruoassa on tietenkin maku. Vastuullisesta ja maukkaasta ruoasta saatiin esimerkkejä, kun puheenvuorojen jälkeen tarjoiltiin lounas. Lounasmenu sisälsi muun muassa silakkaa, muikkuja, särkipihviä, järvikalamureketta sekä kotimaisia satokauden kasviksia.

Tiedätkö annoksesi hiilijalanjäljen?

Sivuillamme on hiilijalanjälkilaskuri, jolla voi laskea annoksiensa hiilijalanjäljen.

Puheenvuorot ovat katsottavissa

Unilever Food Solutionsin Facebook- sivulta.

Lähteet

Janne Huovila, Viestintätoimisto Ahjo Communications: Ruoan eettisyys viestintätekona. Itämeri – Liemessä vai ei? -lounastilaisuuden esitys 23.1.2019. Unilever Food Solutions, Helsinki.

John Nurmisen Säätiö. Lähikalahanke.https://www.johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/lahikalahanke/ Miina Mäki, John Nurmisen Säätiö: Ruoan ympäristövaikutukset. Itämeri – Liemessä vai ei? -

lounastilaisuuden esitys 23.1.2019. Unilever Food Solutions, Helsinki.

Yle Uutiset. 11.1.2019. Nuoret vaativat eduskunnan portailla parempaa ilmastopolitiikkaa päättäjiltä – "Joskus välitämme enemmän kuin aikuiset" https://yle.fi/uutiset/3-10591920