– Juuri Yhtiöissä on seurattu surullisina ravintola-alaakin ravistelevaa keskustelua naisten häirinnästä. Päätimme yrityksenä ottaa asiaan kantaa ja varmistaa, ettei seksuaalinen häirintä tai muu kiusaaminen ole yrityksemme toimintakulttuurissa hyväksyttyä. Toisen ihmisen kunnioitus ja hyvät käytöstavat muita kohtaan tulee olla sukupuolesta, mielipiteistä tai osaamisesta riippumatonta. Fyysinen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus omasta kehosta ovat sellaisia asioita, joiden tulisi olla yksiselitteisiä, yrittäjät Ilja Björs ja Jarkko Myllymäki korostavat.

– Tulemme jatkossa tiedottamaan uusia työsopimuksia solmiessamme kirjallisena, että kaikki sanallinen ja fyysinen häirintä on nollatoleranssissa yrityksessämme irtisanomisen uhalla. Tulemme saattamaan tämän tiedoksi myös kaikille nykyisillekin työntekijöillemme, jotta se on kaikille työntekijöillemme selvää. Haluamme ja vaadimme, että kenenkään ei tarvitse tuntea turvattomuutta tai jopa pelätä omalle työpaikalleen tuloa, Björs ja Myllymäki kertovat.

He pitävät ravintola-alaa yleisesti ottaen liberaalina ja erilaisia kulttuureja sekä ihmisiä kunnioittavana.

– Ihmiset työskentelevät läheisessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja hektisyys sekä työnteon raskaus synnyttävät monenlaisia toimintatapoja yrityksien sisällä ja ihmisten välillä. Läheinen ja lähellä työskentely synnyttää helposti myös erilaisia jännitteitä ihmisten välillä. Alalla on paljon intohimoisia sekä omistautuneita ihmisiä ja on selvää, että silloin tällöin saattaa tulla tilanteita, jossa yhtäältä ihmiset kuin asiatkin riitelevät, he toteavat.

– Huumori on erittäin tärkeä osa päivittäistä jaksamista ja jopa kommunikointia. Huumorin varjolla on kuitenkin aivan yhtä tuomittavaa harjoittaa häirintää ja kiusaamista. Monelle ravintolaympäristö ja työkaverit ovat kuin toinen perhe ja, kuten kaikissa perheissä, eteen tulee välillä tilanteita, joissa asioita voidaan puida myös hyvin henkilökohtaisestikin, mutta henkilökohtaisuuksiin meneminen ei ole mitenkään hyväksyttävää.

Kenenkään ei Björsin ja Myllymäen mukaan tule hyväksyä hiljaisesti itseen tai toiseen kohdistuvaa häirintää.

– Haluamme kaikesta tästä ikävästä asiasta huolimatta muistuttaa, että Suomi on täynnä toinen toistaan hienompia yrityksiä ja toimipaikkoja, joissa työskentelee valtava määrä upeita ihmisiä. Koko alan leimaaminen ei ole missään tapauksessa oikeutettua ja haluammekin aktiivisesti vaikuttaa siihen, että tällaisista asioista pitää saada puhua ääneen ilman pelkoa tai leimaantumista. Näin voimme kunnioittaa enemmän toinen toistamme, sillä yksikään yritys ja ”toinen perhe” ei toimi ilman kaikkien täysipainoista panosta, he korostavat.