Kahvitrendeistä kriittisimmät

Kahviteollisuuden on vastattava muutamaan alaa koettelevaan kohtalonkysymykseen, kuten siihen, millä ehdoilla kahvia tuotetaan ilmastonmuutoksen aikakautena. Vastuullisuus sekä jäljitettävyys korostuvat kahvitrendeinä, mutta päätään nostavat myös kiinalainen kahvintuotanto sekä kahvilaji Robusta.

Trendi 1

Vastuullisuus läpileikkaa kaikkea toimintaa

Kahvin markkinahinta, jota kutsutaan C-hinnaksi, jää reippaasti alle tuotantokustannusten. Nykytilanteen jatkuessa monet kahvinviljelijät voivat menettää elinkeinonsa alle kahdessa vuodessa. Miten kahviteollisuus vastaa taloudellisen kestävyyden haasteeseen, jää nähtäväksi.

Kahviketjun avaaminen kuluttajalle on yksi tapa puuttua tuotannon ongelmiin. Jäljitettävyys onkin yksi nousevista kahvitrendeistä. Esimerkiksi kahvipaahtimot voivat julkaista tiedon siitä, kuinka paljon he maksavat tuottajalle kahvista, sekä sen, kuinka paljon paahtimon palkalliset työntekijät ansaitsevat. Teknologisten kehitysaskelten myötä loppukäyttäjä voi jopa maksaa kahvinviljelijälle ”bonuksen” tämän tuottamasta kahvista.

Vastuullisuus-trendi näkyy kahvipakkausten kierrätettävyydessä. Helpoimmillaan kahvipakkauksen voi heittää kompostiin. Jotkut kahvinvalmistajat pyytävät asiakasta palauttamaan pakkauksen, toiset jalostavat kahviloiden keräämistä kahvinporoista esimerkiksi lannoitteita. Suomi kuluttaa väkilukuun suhteutettuna maailman eniten kahvia, joten kahvinporojen kiertotaloudelle olisi hyvät edellytykset. Vastuullisuus ei kuitenkaan voi olla viime kädessä kahvin lopullisen käyttäjän eli kuluttajan harteilla.

Trendi 2

Petrimaljassa kasvavaa kahvia?

Keinolihasta puhutaan jo, mutta miten on synteettisen kahvin laita? Laboratoriossa kehitetty kahvi voi olla lähitulevaisuuden vastaus kahvikriisiin, erityisesti jos sen voi räätälöidä eri kuluttajaryhmien mieltymyksiin sopivaksi ja valmistus onnistuu perinteisessä kahvilaitteessa.

Tulevina vuosina myös 3D-printattu kahvi saattaa yleistyä. Kahvikupillisen raaka-aineena toimii nauhamainen kahvitahna, jonka on todettu käyttäytyvän hyvin kahvin valmistuksessa. Materiaalissa on myös autenttinen kahvin tuoksu.

Trendi 3

Kiina nousee tuottajana

Kahvinkulutus on räjähtänyt viimeisten vuo-sien aikana Kaakkois-Aasiassa. Eteläisen Kiinan hedelmälliset ylängöt ovatkin hyvää kahvinkasvatusaluetta, vaikka niitä ei Euroopassa juuri tunneta. Tulevina vuosina kiinalainen kahvi voi kuitenkin olla tärkeässä roolissa myös länsimaisilla kahvimarkkinoilla.

Trendi 4

Robusta haastaa Arabican

Arabica on pitkään ollut se tunnetumpi ja arvostetumpi erikoiskahvilaji. Robustaa sitä vastoin on karsastettu kitkeryyden vuoksi, mutta se on kahvilajeista tuottoisampi ja kestävämpi, ja näin ollen ilmastonmuutoksen kannalta suotuisampi valinta. Myös Robustan makuominaisuuk-sien arvostus on kasvanut viime vuosina kahvinjalostuksen ja genetiikan kehittyessä.

 

Katsausta varten haastateltiin erikoiskahvi- ja koulutuspäällikkö Anna Nordströmiä Löfbergsiltä.

Julkaistu Aromi-lehdessä 8/2019.

Tilaa Aromi!

Tilaa digilehti!