Ammattikeittiön ilmanvaihtoa suunnitellaan usein jo silloin, kun tiedossa on vain keittiön tyyppi ja siihen normaalisti kuuluvat laitteet.

– Mitoitus kannattaa suunnitella hieman yläkanttiin, jotta varmistetaan riittävät tilavaraukset ilmanvaihtokoneelle, laitteistoille ja kanavistoille, LVI-suunnittelija Arto Ekström Granlund oy:stä kertoo.

Ilmanvaihto on laaja kokonaisuus, joka tulee räätälöidä jokaiseen keittiöön yksilöllisesti.

Suunnittelussa kannattaa muistaa myös tulevaisuuden tarpeet. Ravintoloille ja ammattikeittiöille on tyypillistä niiden toiminnan muuttuminen. Se vaikuttaa laitteisiin, niiden sijoitteluun ja lämpökuormiin. Tämä huomioitiin myös Scandic Grand Centralin suunnitelmissa ja toteutuksessa.

– En usko, että tämän talon toimintaan tulee ihan heti muutoksia, mutta emme rakentaneet esimerkiksi kiinteitä ilmastointikattoja, jotta tilojen muokkaaminen olisi tarvittaessa joustavampaa, sanoo Ekström.

 Ilmastoinnin suunnittelu vuonna 1909 rakennetun kiinteistön keittiötiloihin sujui ilman suurempia murheita ja ongelmia. Tai ainakin niin, etteivät mahdolliset erikoisratkaisut näy tai vaikuta tilojen käyttöön. Usein on toisin. Vanhat tilat ja keittiöt aiheuttavat mitä moninaisempia ongelmia ilmastointialan asiantuntijoille ja ravintolayrittäjille.

– Talotekniset ratkaisut voivat olla kömpelöitä ja tilaa niukasti. Ilmanvaihtokoneet eivät mahdu ahtaille ullakoille ja vesikatoille sijoitetut poistoputket sijaitsevat liian lähellä kiinteistön ilmanottojärjestelmiä.

Ekström huomauttaa, että itse kiinteistön ikä ei ole ratkaiseva asia. Vanhaankin taloon voi olla helppo rakentaa kaikki tarvittava, jos käynnissä on isompi saneeraus.

– Isoissa saneerauksissa on hyvä muistaa, että saneerattuja kohteita tarkastellaan sitten yhtä tiukkojen normien mukaan kuin uusiakin. Tämä kannattaa huomioida erityisesti silloin, jos keittiöön halutaan asentaa esimerkiksi hiiligrilli. Se vaatii nykyasetusten mukaan oman, erillisen savuhormin.

Energiankäyttö ja paloturvallisuus tärkeässä roolissa

Suunnitteluvaiheen ratkaisut vaikuttavat merkittävästi ravintolatilojen energiankulutukseen ja käyttökustannuksiin. Keittiössä suuri merkitys on rasvahuuvilla, jotka mahdollistavat lämmön talteenoton poistoilmasta.

– Grand Centralissa panostettiin huuvien otsonointijärjestelmään. Näin rasvakanavat pysyvät kauemmin puhtaina, palovaara pienenee ja nuohousväli pitenee. Myös ilmanvaihtokanavista ulos tulevan ilman hajuhaitat pienenevät huomattavasti.

Tehokkaan lämmönoton ansiosta lämmitysenergia kulutus kiinteistössä laskee.

– Näin isossa rakennuksessa hyöty on noin 20 000 euroa vuodessa.

Otsonoinnin lisäksi paloturvallisuutta tehostettiin Ansul-sammutusjärjestelmällä. Mahdollisen liedellä, parilalla tai rasvakeittimessä tapahtuvan palon sattuessa järjestelmä sammuttaa palon kohdistetusti, niin että muu keittiötoiminta ei vaarannu eikä tuli leviä huuvan tai muun ilmanvaihtojärjestelmän kautta talon muihin rakenteisiin.

Julkaistu Aromissa 4-5/21.

 

Tilaa Aromi!

Tilaa digilehti!