Kumpulan koulukasvitarha Helsingistä on valittu historian ensimmäiseksi Vuoden ruokakasvattajaksi. Kaupunkien tiivistyessä koulukasvitarha tekee näkyväksi ruuan reittiä ja matkaa pellolta pöytään. Koulukasvitarha on kiinnostava oppimisympäristö ja siellä toteutuu koko ruokakasvatuksen ekosysteemi.

Kumpulan koulukasvitarha tekee merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä laajan kohderyhmän parissa. Koulukasvitarha on yhteiskunnallisesti vaikuttava toimija, joka tarjoaa muun muassa kesätyömahdollisuuksia nuorille.

– Kumpulan koulukasvitarha mahdollistaa lapsille ja nuorille viljelytaitojen harjoittelua ja vahvistaa heidän luontosuhdettaan. Tämä palkinto kannustaa jatkamaan työtä puutarhassa lasten ja nuorten kanssa ja tarjoamaan lapsille ja nuorille mahdollisuuden seurata kasvun iloa muuttuvassa maailmassa. Taimikasvatus on aloitettu myös tänä keväänä ja haluamme nytkin uskoa tulevaan, sanoo Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen toiminnanjohtaja Eeva-Maija Bergholm.

Kumpulan koulukasvitarhan toimintaa hallinnoi Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut. Pasilan nuorisotyöyksikkö toteuttaa toimintaa yhdessä Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen kanssa.

Kunniamaininnat alkutuotantoon, kouluruokailuun ja varhaiskasvatukseen

Vuoden ruokakasvattaja -palkinnon saajaksi saatiin yhteensä 29 ehdotusta, joissa korostuivat ruuan arvostus ja ruokakasvatuksen tärkeys. Ehdotuksissa korostui ajatus siitä, että kaikki voivat toimia ruokakasvattajina eri yhteyksissä ja erilaisissa töissä alkutuotannosta hallintoon ja päiväkodeista sekä kouluista yrityksiin.

– Ruokakasvatusta tehdään Suomessa laajasti monella rintamalla. Vuoden ruokakasvattaja -palkinnon tavoitteena on koota ruokakasvatuskenttää yhteen ja tehdä näkyväksi se upea työ, mitä tehdään ruokaketjun joka osassa, mutta myös monissa eri organisaatioissa, oppilaitoksissa ja yrityksissä, sanoo Ruokatiedon toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi.

Voittajan lisäksi kolmelle ehdotukselle myönnettiin kunniamaininta. Kunniamaininnan saivat Liisa Vuorela Koskenojan tilalta, Rea Vierula Lapinjärven kirkonkylän koulusta sekä Jämsän varhaiskasvatus yhdessä Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja Tekstiililiikelaitoksen kanssa.

Vuoden ruokakasvattajan valitsi koko ruokaketjua ja ruokakasvatuksen alaa edustava asiantuntijaraati, johon kuuluivat viestintäjohtaja Outi Hohti (SOK), toimitusjohtaja Bettina Lindfors (ELO-säätiö), opetusneuvos Marjaana Manninen (Opetushallitus), kehityspäällikkö Erja Sulanne (Fazer Food Services), toimitusjohtaja Juha Murto-Koivisto (Maitokolmio oy), ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen (MTK ry), tutkija Eila Kauppinen (Helsingin yliopisto), toiminnanjohtaja Tarkko Nuutinen (Kotitalousopettajien liitto ry) sekä puheenjohtajana toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi (Ruokatieto).