Pohjoismaiden suurimmalle luomuelintarviketoimijalle Midsonalle keskeisiä vastuullisuuden osa-alueita ovat turvalliset ja korkealaatuiset tuotteet, vastuullinen resurssien käyttö ja terveellisen elämäntavan edistäminen. Päivittäisessä työssä vastuullisuus näkyy muun muassa tavoitteena vähentää resurssien tuhlaamista uusia luonnonmukaisia, kestäviä tuotteita kehittämällä.

Pohjoismaisen konsernin hiilijalanjälkeä varten kerätään parhaillaan tietoa, ja kattavan mittauksen jälkeen Midsona pääsee ensi vuonna kertomaan toiminnastaan myös tältä osin konkreettisin luvuin. Vaikuttavuustieto kertoo, miten tähän asti tehdyt valinnat vaikuttavat ja onko tarpeen muuttaa jotain.

Konsernissa on useita luomubrändejä. Midsona Finlandin toimitusjohtaja Markku Janhunen kertoo, miten vastuullisuus valuu konsernitasolta jokaiseen maahan ja työhön tuotemerkkien kanssa:

- Top 3 -teemat juoksutetaan tuotemerkeille ja jokainen brändi tekee parhaansa toteuttaakseen niitä. Työkalut ovat eri tuotemerkeillä erilaiset.

Eri tuotemerkeillä on myös erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa asioihin. Monilla Midsonan tuotemerkeillä on omaa raaka-ainehankintaa ja tuotantoa, tällöin pitkä arvoketju antaa mahdollisuuden vaikuttaa laajemmin asioihin.

- Haluamme viestiä vastuullisuusasioita nimenomaan tuotemerkkien kautta, jotta meidän asiakkaidemme olisi helpompi kommunikoida eteenpäin. On varmasti helpompi kertoa, mitä vaikkapa Urtekram tekee kuin puhua yrityksestä sen taustalla, Janhunen huomauttaa.

Urtekram vastuullisuuden uranuurtajana

Midsonan tuotemerkeistä tunnetuin Suomessa on Urtekram, joka on tarjonnut vuodesta 1972 lähtien ekologisuutta kestävänä ratkaisuna maailman ympäristöongelmiin. Kotimaassaan Tanskassa se on todellinen vastuullisuuden uranuurtaja; yritys on muun muassa saanut ISO 14001 -ympäristösertifioinnin ensimmäisenä ekologisena yrityksenä.

Urtekram on myös tiukasti ajassa kiinni: kuluttajat valitsivat sen vuonna 2017 Tanskan kestävimmäksi tuotemerkiksi, ja seuraavana vuonna se valittiin alansa vastuullisimmaksi tuotemerkiksi.

Urtekramin toiminnassa on paljon, mistä voimme Suomessa ottaa oppia, Janhunen aprikoi.

- Tanskassa tehdään makeita juttuja. Tykkään esimerkiksi siitä, miten henkilökuntaa kannustetaan pienentämään hiilijalanjälkeä: niille, jotka pyöräilevät töihin, napsahtaa erillinen bonus.

Raaka-aineiden hankinnassa Urtekram vaatii tuottajilta sertifiointeja tai auttaa heitä yhteistyössä parantamaan viljely- ja työskentelyoloja. Turkissa yhteistyöelin on nimeltään Good Food Foundation, ja sen kautta Urtekram tukee viljelijöitä antamalla kestävää tuotantotapaa koskevaa neuvontaa. Yhteistyöelimen puitteissa myös tarkastetaan ja sertifioidaan tuotteet ja turvataan niiden menekki.

Pakkausratkaisuissa Urtekram luottaa FSC-sertifioituun paperiin ja pahviin. Mitkään pakkaukset eivät sisällä bisfenoli-A:ta.

Urtekram luottaa myös energiantuotannossa kestäviin ratkaisuihin: 20 000 kW vuotuisesta energiatarpeesta tyydyttyy varaston katolle pystytettyjen aurinkopaneelien tuottamalla energialla. Varasto lämpiää biokaasulla, jonka tuottamisessa hyödynnetään myös tuotannossa syntyviä jätteitä. Lisäksi käytössä on vesivoimalla tuotettu norjalainen ”vihreä sähkö”. Led-valaistukseen siirtyminen vähensi energiankulutusta 40 prosenttia.

Sosiaalisen kestävyyden ohjelmaan kuuluu muun muassa ruokahävikin ehkäiseminen. Vuonna 2017 Urtekram toimitti Fødevarebanken-järjestölle 13 tonnia elintarvikkeita, joiden säilyvyysaika oli liian lyhyt suurten kauppaketjujen vaatimuksiin. Järjestö auttaa yhä käyttökelpoisen ruoan avulla tarvitsevia perheitä Tanskassa. Myös Body Care -sarjan ylijäämätuotteet päätyvät avustusjärjestöjen kautta hädänalaisille.

Vastuullisuus paremmin esiin

Midsona Finlandin Markku Janhunen ihailee tanskalaiskollegoiden kykyä viestiä tehdyistä vastuullisista toimista. Myös muilla Midsonan edustamilla merkeillä on hienoja vastuullisuustarinoita: ruotsalainen Kung Markatta on hiilineutraali brändi. Jokainen brändi toteuttaa konsernin tavoitteita oman luonteensa mukaisesti, Janhunen toteaa, ja  peräänkuuluttaa lisää puhetta vastuullisuudesta.

- Emme ole kovin hyviä liputtamaan hienoja asioita, joita teemme, tässä on vielä tekemistä! Toki julkistamme vastuullisuusraportin vuosittain tulosjulkistuksen yhteydessä. Kehotamme asiakkaita kyselemään, haastamaan tavarantoimittajat, kertomaan asioista ja rakentamaan yhteistä tarinaa!

Janhunen kaipaa nimenomaan yhteisen tarinan kertomista:

- Jokainen ravintola-alan toimija helposti keksii itse, mitä voi tehdä, mutta ei välttämättä käytä hyväksi sitä viestiä, mitä raaka-ainetoimittajien ja yhteistyökumppaneiden kautta saisi. Jokainen keksii pyörän uudelleen, puhuu ruokajätteen tai veden käytön vähentämisestä.

Kannattaa muistaa, että raaka-aineet ja tuotemerkit siellä takana ovat jo tehneet samaa!