Menneestä luopumalla on mahdollista luoda uutta

Ruoka ja ruokapuhe ovat nyt läsnä kaikkialla. Rakkaus ruokaan ja juomaan onkin yhdistänyt eri tahoja ennennäkemättömällä tavalla. Pakko on vauhdittanut entisestään alan toimijoiden luovuutta ja kekseliäisyyttä, mikä on mahdollistanut ruoka- ja juomakulttuurin saralla historiallisen uudistamisen. Reilu puolen vuoden sisällä on kehitetty lukuisia uusia tuotteita, palvelumuotoja ja innovaatioita, jotka ovat rikkoneet perinteisiä ajattelutapoja ja toimintamalleja. Paikallisuuden, avoimen ja ennakkoluulottoman yhteistyön merkitys on korostunut – ja tuottanut jo tuloksia.

Ruoka- ja juomakulttuuriin erikoistuneessa hotelli- ja ravintolamuseossa valmistaudutaan 50-vuotisjuhlavuoteen poikkeuksellisissa tunnelmissa. Museonjohtaja Anni Pelkosen tavoitteena on, koronasta huolimatta, muovata museosta yhdessä verkostojensa kanssa matalan kynnyksen, uutta oivaltava oppimistila. Yleisölle aiotaan esitellä juhlavuoden kunniaksi täysin uudistunut, moniaistil­linen ja elämyksellinen ruoka- ja juomakulttuurin foorumi. Hankkeen toteutuminen on edellyttänyt alaa kannattavien yritysten ja säätiöiden myötämielistä tukea sekä vuosien aikana kertyneen sisällön ja teknologian taitavaa yhdistämistä. Yhteistä tahtotilaa ja kirkasta visiota.

Pelkonen uskoo, että me vaikutamme jokapäiväisillä valinnoillamme ja teoillamme yksilöinä, yhteisöissä ja yritysten jäseninä siihen, minkälaiseksi juoma- ja ruokakulttuurimme muovautuu. Museossa virtuaalisuuden ja pandemian tuomat haasteet eivät ole liiemmin hätkäyttäneet, vaan niiden selättämiseksi on pyritty etsimään uutta luotaavia keinoja.

Museohanke on tärkeä, sillä nykyisyyden peilaaminen historiaan on välillä tervettä – ja lohdullista. Ajatus, jos ennenkin selvisimme, miksemme pärjäisi tänäänkin, luo uskoa tulevaan. Menneestä pitää ottaa oppia ja sitä voi sopivassa määrin vaalia, mutta siihen ei pidä takertua. Avoimin ja positiivisin mielin on mahdollista löytää uudenlaisia tapoja ratkoa eteen tulevia haasteita.

Jokaisen meistä onkin hyvä tiedostaa oma roolimme rakkaan kansallisaarteemme, juoma- ja ruokakulttuurin kukoistuksen edistäjänä. Se, mihin suuntaan olemme kulttuuria itse kukin vieneet, jää lopulta jälkipolvien arvioitavaksi.

Heli Koivuniemi

vastaava päätoimittaja

heli.koivuniemi@aromilehti.fi

Julkaistu Aromissa 10/20.

Sulje mainos Tilaa Aromi