Merkityksellistä työtä ja oikeaa asennetta – rekrytointitapahtuma Haagan restonomikampuksella

Nyt on hakijan markkinat! Olisi työtä tarjolla yrityksessä, jonka keittiöissä valmistetaan joka päivä yli 70 000 ateriaa. Entä miten olisi työ hotellissa, jonka toiminnan taustaa sävyttää hyvinvointi, taide ja kokonaisvaltainen estetiikka. Haluatko pelata varman päälle ja hakea työtä, jossa työsuhteelle taataan jatkuvuutta? Tai miltä kuulostaa työ hotellissa, jossa työntekijäkokemuksella on aidosti arvoa? Tarvitsetko työtä, joka mukautuu joustavasti eri elämäntilanteiden mukaan?

​Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Haagan kampuksella järjestettiin 13.2. perinteinen Duuniin.net-tapahtuma. Aamupäivällä noin 20 hotelli-, ravintola- ja matkailualan yritystä esittäytyi restonomi-opiskelijoille tarjoten lukuisia mahdollisuuksia työ- ja harjoittelupaikkojen muodossa. Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus tuunata työhakemuksia ja ansioluetteloita CV-pajoissa ammattilaisten avulla.

Verkostoitumista ja uusia tuttavuuksia

Fazerilta löytyy työtä moneen makuun.

Tapahtuman tarkoituksena oli mahdollistaa yrityksien ja milleeniaali-sukupolveen kuuluvien opiskelijoiden verkostoituminen. Kohtaamisen kynnystä oli jo valmiiksi madallettu – opiskelijat saattoivat olla varmoja siitä, että yritykset olivat siellä juuri heitä varten ja olivat kiinnostuneita juuri heistä potentiaalisina työntekijöinä. Tilaisuudessa oli mukana useita hyvinkin tunnettuja yrityksiä kuten Fazer ja Scandic-hotellit, mutta myös vähemmän tunnettuja, etenkin julkisen sektorin toimijoita kuten Helsingin palvelukeskus ja Puolustusvoimien muonitusta hoitava Leijona catering. Messuilla oli siis mainio mahdollisuus syventää tietoaan tutuista yrityksistä ja tutustua täysin uusiin mahdollisuuksiin.

Vinkkejä työnhakuun

Kävin kysymässä yritysten ständeillä vinkkejä työnhakuun, sillä kesätyöpaikkojen tarjonta ja haku käyvät juuri nyt kuumimmillaan. Erityisesti ravintola-alan paikkoja on tarjolla runsaasti kesäkaudelle niin keittiössä kuin salin puolellakin. Hotelli-sektorilla polku kesätyöhön, vaikkapa vastaanotossa, käy puolestaan usein opintoihin liittyvän työharjoittelun kautta ja jatkuu monesti kesäkauden jälkeen osa-aikatöiden muodossa.

Näytteilleasettajien vinkit työnhakijoille ja harjoittelupaikan etsijöille olivat selkeitä. Helsingin palvelukeskuksen viesti kuului seuraavasti: hae avoimin mielin, mutta pohdi etukäteen mitä haluat työltä. Scandic-hotelleilta kehotettiin tutustumaan yrityksen arvoihin ja vertailemaan niiden osuvuutta hakijan omaan arvomaailmaan. Kämp Collection hotelleihin kuuluva St. George muistutti opiskelijoita valmistautumaan hakuun asianmukaisesti esimerkiksi päivitetyillä hakupapereilla ja korosti erityisesti ensikohtaamisen merkitystä työnhakutilaisuudessa.

Asenne kohdallaan

Clarion-hotellit olivat mukana rekrytointimessuilla.

Entä sitten se asenne? Mitä se kuuluisa ”oikea asenne” oikeastaan tarkoittaa eri työnantajien näkökulmasta. Rekrytointitalo Staffpointilla asenne tarkoittaa oman persoonan esille tuomista ja rohkeutta heittäytyä uusiin asioihin. Helsingin palvelukeskus määritteli asenteen uskallukseksi tuoda omia näkemyksiä ja mielipiteitä esille. Scandicilla asennetta edusti puolestaan oma-aloitteisuus, halu ratkoa haasteita ja omistajuus omasta työstä ja sen sujuvuudesta. Leijona catering toivoi asenteen olevan kohdallaan: sen pitäisi näkyä tiimityötaitoina, haluna uuden oppimiseen sekä haluna palvella ihmisiä erilaisissa kohtaamissa ja ympäristöissä mahdollisimman hyvin. Hakijan on siis syytä miettiä hyvissä ajoin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten omaa asennetta voi kuvailla työnhakutilanteessa. Jos työnantaja arvostaa uusiin haasteisiin heittäytymistä tai tiimityötaitoja, on hyvä esittää käytännön esimerkki jo kirjallisessa hakemuksessa ja valmistautua keskustelemaan niistä lisää haastattelussa.

Milleniaalit työnhaussa: kohtaamisia vai törmäyksiä

Tapahtuman kohderyhmää olivat hotelli, ravintola- ja matkailualan opiskelijat, parikymppiset milleniaalit, joiden käsitys työstä on kovin erilainen kuin aiemmilla sukupolvilla. He ovat kriittisiä ja valmiita ilmaisemaan näkemyksensä. He eivät enää juuri rakenna identiteettiään työn ja urapolun kautta. Milleniaalit tuskin hakevat työtä, josta voi jäädä eläkkeelle ja heille vaihtuvuus työssä ja elämässä on normi. Kaiken kukkuraksi heillä on yleensä reilusti parempi epävarmuudensietokyky kuin aiemmilla sukupolvilla. Miten näytteilleasettajat olivat varautuneet milleniaalien vaatimuksiin? Vaikutti siltä, että melko hyvinkin.

Staffpointilla huomautettiin, että kaikki aloittavat jostain ja virheistä oppiminen on aivan sallittua. Sopinee milleniaaleille, sillä he eivät pelkää epäonnistumista samalla tavalla kuin vanhemmat sukupolvet. Scandic lähti keskusteluun arvojen kautta ja puhuu näin kohderyhmän omaa kieltä. Leijona catering toi esiin näkökulman, jonka pitäisi puhutella tätä hakijakuntaa, sillä he alleviivasivat työn merkityksellisyyttä, minkä sanotaan olevan yksi milleniaalien työelämäajattelun kulmakivistä. Helsingin kaupungilla puolestaan vakuutettiin, että he ovat valmiita oppimaan uusilta työntekijöiltä ja kuulevat mielellään kehittämisideoita. Tämä sopii varmasti nuorille työntekijöille, sillä heille on oleellista nähdä muutoksia tapahtuvan.  

Tavataan taas!

Seuraava verkostoitumis- ja rekrytointitapahtuma järjestetään Haagan kampuksella syksyllä 2019. Mukaan ovat tervetulleita kaikki hotelli-, ravintola- ja matkailualan toimijat. Näytteilleasettajat voivat edustaa mitä tahansa yrityskokoa aina paikallisista yksittäisistä toimijoista kansainvälisiin ketjuihin. Syksyllä yrityksiä odottavat erityisen innokkaasti uudet juuri opintonsa aloittaneet opiskelijat, jotka vasta tutustuvat alan toimijoihin.

Kirjoittaja toimii Haaga-Heliassa matkailun ja vastuullisen liiketoiminnan lehtorina. Hän vastaa Haagan kampuksen englanninkielisen koulutuksen Matkailun erikoistumisalasta ja omaa pitkän kokemuksen yritysyhteistyöstä alan toimijoiden kanssa erityisesti yritysvastuun ja  ympäristöjohtamisen kehittämisen näkökulmista.