Sote-uudistus aiheuttaa sekin vielä helteisiä hetkiä monille alan ammattilaisille. Pian määritellään koko Suomen ruokahuollon tulevaisuus. Kuntien ja maakuntien on tehtävä päätökset, tuottavatko ne ruokahuollon palvelut itse, siirtävätkö osan palveluketjusta omistajaohjaukseen vai hallinnoivatko hankintojaan vapaan kilpailun hengessä. Kuntien ja maakuntien ruokahuollon tekemät investoinnit, työllisyysvaikutukset ja sitä kautta vaikutukset verotukseen ovat mittavia. Jokaisen onkin syytä olla hereillä. Miten kansakuntamme vuosikymmenten aikana rakennettua järjestelmää kyetään jatkossakin vaalimaan, petraamaan ja hyödyntämään? Nyt eletään vanhojen kunnon lobbareiden kulta-aikaa. Toivottavasti parhaimmat heistä on jo värvätty alan riveihin.

Kouluruokailukeskustelussa on 70-vuotisjuhlavuonna otettu reippaita askelia. Juupas-eipäs-väittelyn polulta on suunnattu kestävän gastronomian tielle. Tähtäimessä on ammattilaisten arvostuksen lisääminen ja kunnioittavan ilmapiirin luominen. Vastuullisuusajattelusta pyritään tekemään arjessa konkreettista. Ruokapuhetta jatketaan ruokailuhetkien jälkeen oppitunneilla. Tavoitteena on, että kouluissa avataan vähitellen ovia kolmannen sektorin lisäksi elintarvikealan yrityksille. Uudenlaisia yhteistyön muotoja etsitään nyt puolin ja toisin. Yrityksille ajoitus on oivallinen, sillä niissä etsitään uudenlaisia, vastuullisia ratkaisuja kilpailukyvyn parantamiseksi. Esimerkkejä on jo, kuinka oppitunneilla pohditaan yhdessä lihansyönnin ilmastovaikutuksia, tiedostetaan raaka-aineiden alkuperä ja käydään tutustumassa tuotantoeläinten kasvatusolosuhteisiin.

Tiivistettynä voikin sanoa Cheekin sanoin: Kuka muu muka, pitää huolta rappeutuneen väestömme ravitsemuksellisesta valistustoiminnasta, jaksamisesta, oppimis- ja päätöksentekokyvystä, kuin ammattitaitoinen ruokahuollon henkilöstö ja elinvoimainen ravintola- ja yritysmaailma.

Avaimet menestykseen ovat ruokahuollon ammattilaisten käsissä. Pää vain ylpeästi pystyyn ja eturiviin kohtaamaan haasteet.

 

Heli Koivuniemi

vastaava päätoimittaja

heli.koivuniemi@aromilehti.fi