Tiedätkö sinä, mistä kotimaisen riistaliha-annoksen hinta koostuu? Mitä osaamisalueita ja -vaiheita tie metsästä pöytään pitää sisällään? Kotimaisen riistalihan arvostuksen nostamiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi tekee työtä intohimoinen puolestapuhujien joukko.

Kestävän metsästyksen tavoitteena on kunnioittaa luontoa, sen moninaisuutta ja luonnossa elävien eläinten elinoloja. Metsänhoitajat yhteistyökumppaneineen kunnostavat riistaeläinten elinympäristöjä rakentamalla muun muassa kosteikkoja ja hoitamalla rantoja. Läntistä Uuttamaata Suomen Toscanaksi kutsunut metsänhoitaja, Skogssällskapet Finlandin toimitusjohtaja Tomas Landers on toivonut, että metsästysseurat laittaisivat hyvän kiertämään. Niiden pitäisi myydä pyytämänsä saaliit ravintoloille sen sijaan että lihat syötetään jopa koirille. Hankkimillaan myyntituloilla yhdistykset kattaisivat riistanhoito- ja talviruokintakuluja.

Riistalihan kysyntä on hinnastaan huolimatta ylittänyt tarjonnan ravintoloissa. Ruhonosien käsittely ja niistä aterioiden valmistaminen vaativat kuitenkin erityisosaamista, jota harva taitaa. Ravintola Nokan keittiöpäällikkö Ari Ruohon ideologiaan kuuluu ruhonosien mahdollisimman monipuolinen hyödyntäminen. Sisäelimet valmistuvat vaivatta, simppeli jauheliha toimii yhtä lailla kuin hienostunut consommé. Ruoho on kokenut työnsä kannalta hirvimetsälle lähdön järkevämmäksi kuin meren haravoinnin. Hän viettää etäpäiviään ja vapaa-aikaansa kalastuksen ohella sorsa- ja hirvimetsillä ja hankkii osan raaka-aineista itse. Salissa tarina henkilökunnan itse ammutusta sorsasta tai hirvestä syventää asiakkaan kokemaa elämystä.

Ravintolapäällikkö Terhi Vitikka kannustaa hänkin alan ammattilaisia hankkimaan metsästyskortin jo yleissivistävänä kokemuksena. Kortin saaminen edellyttää ruoan alkuperän, metsästämisen lakien ja etiikan tuntemista. Se ei ole sukupuolikysymys. Oppimatka alkaa kortin hankinnasta.

Yhdeksi erikoistumisalueekseen ammattilaiset voisivatkin nostaa syvällisemmän suomalaisen luonnon ja riistatuntemuksen sekä kehittää lihan käsittelytaitojaan ja toimia näin suomalaisen luonnon ja raaka-ainetietouden edistäjinä.

Koska jokainen luontokäynti on merkityksellinen, Yle perusti parin viikon ajaksi Mennään metsään -laskurin. Tavoitteena on suojella jokamiehen oikeuksia ja saada se Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Lokakuun 4. päivään mennessä luontokäyntejä oli 331 797. Mitä sinä ajattelit tehdä Suomen luonnon ja oman luontotietoutesi edistämiseksi?

Heli Koivuniemi

vastaava päätoimittaja

heli.koivuniemi@aromilehti.fi