Palvelualoja uhkaa syvenevä työvoimapula koronan seurauksena

Lähes joka toinen työssäkäyvä uskoo vaihtavansa alaa, ilmenee Baronan valtakunnallisesta työelämätutkimuksesta. Tutkimuksesta nousi esille huoli erityisesti majoitus- ja ravintola-alan tulevaisuudesta: saadaanko koronan vuoksi alan jättäneet houkuteltua takaisin ja kiinnostaako ala uusia tulokkaita jatkossa?

Baronan työelämätutkimuksen mukaan 49 prosenttia majoitus- ja ravintola-alalla työskentelevistä vastaajista harkitsi viime joulukuussa kokonaan uutta uraa toisella toimialalla ja 29 prosenttia harkitsi uutta työpaikkaa samalla toimialalla. Erityisesti korona-ajan vuoksi alan vaihtoa harkitsi tai alaa oli vaihtanut 43 prosenttia majoitus- ja ravintola-alalla työskentelevistä vastaajista.

Kun kaikilta alan vaihtoa suunnittelevilta vastaajilta kysyttiin, mikä toimiala heitä kiinnosti, vain kuusi prosenttia vastaajista mainitsi majoitus- ja ravintola-alan. Ala herättikin vastaajien keskuudessa kaikkein vähiten kiinnostusta. Eniten kiinnostusta oli myynnin ja kaupan alaa (23 %) sekä markkinointi-, viestintä-, media- ja vastaavaa luovaa alaa (19 %) kohtaan. Tulosten valossa palvelualojen näkymät herättävät huolta, vaikka myynnin ja kaupan ala kiinnostikin edelleen vastaajia.

57 prosenttia majoitus- ja ravintola-alalla työskentelevistä vastaajista koki, että epävarmuus tulevasta lisääntyy vuonna 2021. 37 prosenttia uskoo olevansa vaarassa joutua kokonaan lomautetuksi ja 26 prosenttia uskoo joutuvansa osa-aikaisesti lomautetuksi.

71 prosenttia majoitus- ja ravintola-alalla työskentelevistä vastaajista arvioi koronaan liittyvien rajoitusten ja suojautumisen lisänneen stressiä. Toisaalta korona oli tuonut myös positiivisia vaikutuksia työn ulkopuoliseen elämään, sillä 37 prosenttia koki työn ja arjen yhteensovittamisen helpottuneen ja 66 prosenttia koki voineensa viettää enemmän aikaa perheen kanssa.

Baronan työelämätutkimus toteutettiin joulukuussa 2020, ja siihen vastasi 1 022 iältään 18–67-vuotiasta työssä olevaa suomalaista.

Julkaistu Aromissa 3/21.

Sulje mainos Tilaa Aromi