Oikein mitoitetut ilmanpuhdistimet, jotka myös sekoittavat sisäilmaa, auttavat pienentämään viruspitoisuuksia huoneessa.
Oikein mitoitetut ilmanpuhdistimet, jotka myös sekoittavat sisäilmaa, auttavat pienentämään viruspitoisuuksia huoneessa.

Poikkitieteellinen tutkimus: Ilmanvaihdolla merkitystä virusten leviämisessä

Ravintolaan sijoittuvassa koronaviruksen leviämistä kartoittavassa pilottitutkimuksessa kävi ilmi, että viruksen kantajan tultua ravintolaan virusta oli havaittavissa suurehkon huoneen jokaisessa nurkassa noin 15 minuutin leviämisen jälkeen. Kun ilmavirrat olivat suotuisat, leviäminen tapahtui vieläkin nopeammin. Sisäilman viruspitoisuus kuitenkin laski merkittävästi jo minuuteissa, kun viruksen kantaja poistui tilasta, Ilmatieteen laitos raportoi.

Ravintolapilotissa koronaviruksen mekaanisena mallina käytettiin vaaratonta Phi6-virusta, joka vastaa kooltaan ja rakenteeltaan koronavirusta ja soveltuu siksi mallintamaan viruksen ilmanvaraista leviämistä ja infektiokyvyn säilymistä.

Ilman viruspitoisuuden tulee olla riittävän suuri, jotta virus voi aiheuttaa taudin. Viruspitoisuutta voidaan vähentää merkittävästi, jos huoneilmaa saadaan puhdistettua tai se sekoittuu tehokkaasti ja vaihtuu tarpeeksi nopeasti.

Ravintolapilotista on kehitetty supertietokonemalli, jonka avulla voidaan arvioida esimerkiksi ilmanpuhdistimien, tilanjakajien ja ilmanvaihdon tehostamisen merkitystä viruksen leviämisen kannalta. Mallinnusten perusteella voidaan jo alustavasti päätellä, että oikein mitoitetut ilmanpuhdistimet, jotka myös sekoittavat sisäilmaa, auttavat pienentämään viruspitoisuuksia huoneessa. Toisaalta tilanjakajat eivät yksin toimi turvaratkaisuna ilmavälitteistä leviämistä vastaan.

Phi6-malliviruksella saatuja tuloksia ei voi suoraviivaisesti rinnastaa koronavirukseen, mutta ne antavat arvion tilanteesta, jota ei päästä tutkimusteknisistä ja eettisistä syistä mittaamaan koronaviruksella.

Poikkitieteelliseen tutkimukseen osallistui tutkijoita Ilmatieteen laitokselta, HUSista, Helsingin yliopistosta ja Työterveyslaitokselta. Hankkeen ravintolapilotti toteutettiin Henri Alénin omistamassa ravintola Ultimassa Helsingissä.

Julkaistu Aromissa 3/21.

Sulje mainos Tilaa Aromi