Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa 30 opintopisteen laajuinen yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen elintarvikeviennin koulutusohjelma, järjestää pk-yrityksille suunnattu lyhytkestoinen elintarvikevientikoulutus ja organisoida kuluttajille suunnattu kampanja, joka lisää tietämystä pakkausmerkinnöistä.

Rahoitusta voidaan myöntää yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Ruokavirasto tekee päätökset rahoitettavista hankkeista keväällä 2019. Hanke voi alkaa aikaisintaan toukokuussa 2019 ja päättyä heinäkuussa 2021. Haku on avoinna 6.3.2019 asti.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto Mavi sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistyivät Ruokavirastoksi vuoden alussa. Se vastaa hankkeiden hakuprosessista ja hallinnoinnista. Hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoa Ruokaviraston nettisivuilta.