Sata restonomitarinaa -blogi: Maarit Latvala

Maarit Latvala innostui opiskelusta jo yläasteella. Kiinnostus uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen on kantanut pitkälle ja aikuisiällä siitä on tullut ikään kuin harrastus. McDonald´sin henkilöstöjohtajana Latvala kokee palkitsevaksi sen, että hän pääsee mahdollistamaan myös muiden ammatillisen osaamisen kasvun ja kehittymisen.

– Olen aina ajatellut, että ihmisen elämä on kokonaisuus, jossa niin työ, opiskelu kuin muutkin elämän alueet muodostavat kokonaisuuden. Näiden pitää soljua yhden ihmisen elinkaaren sisällä – ne eivät ole pois toisiltaan vaan täydentävät toisiaan, Maarit Latvala toteaa.

Elinikäisen oppimisen ihminen

Latvala on opiskellut sekä suorittanut erilaisia kursseja ja yrityksen sisäisiä koulutuksia työnsä ohessa lähes koko aikuisikänsä. Kiinnostus opiskelua kohtaan kumpuaakin jo yläasteelta, jonka jälkeen into on vain kasvanut.

– Näin aikuisiällä opiskelusta on tullut vielä kiinnostavampaa, kun saa itse määritellä tahdin ja mitä opiskelee. Tutkinnot ovat tutkintoja, mutta se oppi, mitä niiden kautta saa, on työelämässä olevana sitä arvokkainta. Opiskelusta on tullut minulle ikään kuin harrastus tai elämäntapa, Latvala naurahtaa.

Tällä hetkellä Latvala viimeistelee maisterinopintojaan Itä-Suomen yliopistossa. Ensi kevät tulee olemaan työntäyteinen gradun kirjoittamisen parissa. Kuukauden sisällä hän valmistuu myös ammattilaisvalokuvaajaksi.

– Jossakin kohtaa, jos aika vain riittää, niin periaatteessa olisin kiinnostunut jatkamaan tohtorin väitöskirjaan asti maisterikoulutuksen jälkeen, mutta menen kuitenkin työn ehdoilla, kuten olen mennyt tähänkin asti aina lukiosta valmistumisen jälkeen, Latvala tuumaa.

Haaga-Helian ja McDonald´sin koulutusyhteistyön äiti

Ei siis ole ihme, että Latvala työskentelee koulutusmyönteisessä yrityksessä, jonka yksi globaaleista tavoitteista on tukea työntekijöidensä kasvua, kehitystä ja koulutusta työn ohessa.

Vuonna 2012 McDonald´s päätti, että yritys haluaa laajentaa tarjolla olevia koulutusmahdollisuuksiaan. Niinpä Latvala otti yhteyttä Haaga-Heliaan ja alkoi ideoimaan McDonald´sin esimiesryhmälle räätälöityä restonomikoulutusta yhdessä Haaga-Helian Mika SaranpäänMarjaana Mäkelän ja Jouni Ahosen kanssa.

Yhdessä ryhmä arvioi, mitä osaamista koulutettavilla henkilöillä jo oli ja mitä heiltä puuttui suhteessa restonomitutkinnon osaamisalueisiin.

– Johtavana ajatuksena oli, että McDonald´sin ravintolapäällikön tehtävät tuovat sellaista osaamista, joka kuuluu restonomitutkinnon osaamisalueisiin, esimerkiksi laskennan, markkinoinnin, liiketoimintaosaamisen, johtamisen sektoreilla, Latvala kertoo.

Ammatillisen kasvun puolestapuhuja

Koulutuksen mahdollistaminen ja sen suunnittelussa mukana oleminen on ollut Latvalalle tärkeä asia.

– Omassa roolissani minulle on mahdollistettu asioita jo aikaisemmin, joten henkilöstöjohtajana haluan mahdollistaa ammatillisen osaamisen kasvun ja kehittymisen myös muille. Koen erittäin arvokkaaksi sen, että työnantajani on mahdollistanut, että voin olla mukana tällaisten asioiden eteenpäin viemisessä. Henkilöstön kehittäminen on mitä suurimmissa määrin myös yrityksen etu, josta kaikki osapuolet, myös oppilaitos ja yhteiskunta, hyötyvät, Latvala tiivistää.

Vuonna 2013 Latvala pääsi nauttimaan työnsä hedelmästä pilottiryhmän aloittaessa opinnot Haagan restonomikampuksella. Mielenkiintoisen tilanteesta teki myös se, että Latvala toimi itsekin opiskelijana ryhmässä.

– Pilotin aikana päässäni pyöri aika monta hattua omaksuessani koulutuksen vetäjän ja organisoijan, partnerin, henkilöstöjohtajan sekä opiskelijan roolit. Tämä mahdollisti sen, että pääsin näkemään koulutuksen sisältäpäin, Latvala kertoo.

Pilotista saatiin hyviä tuloksia ja monien koulutuksen suorittaneiden ura on ottanut tämän jälkeen harppauksen eteenpäin. Syksyllä 2019 Haagan restonomikampuksella opintonsa aloitti uusi McDonald´s ryhmä.

Lue lisää räätälöidyistä, yrityskohtaisista valmennuksista.

Juttu on osa Haaga-Helian Sata restonomitarinaa -kampanjaa.