Suomen Keittiömestarit ry otti syyskokouksessaan Jyväskylässä kantaa alaa vaivaavaan työvoimapulaan. Ravintola-ala kaipaa lisää työntekijöitä ja kokkipula onkoko maan kattava. Keittiömestareiden tavoitteena on sitouttaa alan tutkinnon suorittanut alan töihin ja ehkäistä erityisesti keittiöalan työvoimapulaa.

Yhdistys arvioi, että  tämä toteutuu parhaiten yhteistyöllä peruskoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Työpaikkojen edustajia tarvitaan mukaan jo ammatillisen koulutuksen hakuvaiheessa sekä opintojen alkuvaiheessa innostamaan, kannustamaan ja tuomaan esiin työn sisältöä, osaamisvaatimuksia ja positiivista imua.

Keittiömestarit aikovat jalkautua peruskouluihin kertomaan kokin ammatista ja alalle kouluttautumisen mahdollisuuksista. Alueyhdistykset ympäri Suomea suunnittelevat menun yhteistyössä kotitalousopettajien kanssa, huomioiden maakunnan raaka-aineet ja alueelle tyypilliset ruokalajit. Keittiömestarit pukeutuvat kokin ammattiasuun ja ohjaavat oppilaita ruoanvalmistuksessa. He innostavat peruskoulusta valmistuvia hakeutumaan kokin koulutukseen.

Työ ammatillisissa oppilaitoksissa jatkuu. Tavoitteena on luoda kokkiopiskelijoille yhteistyöverkostoja ja tukea valmistuvia kokkeja työllistymisessä. Rekrytointiyritykset ja keittiömestarit yhdessä vierailevat ammatillisissa oppilaitoksissa kertomassa alasta sekä alalle työllistymisen mahdollisuuksista. 

"Yhteisöllisyyttä vahvistamalla saamme opiskelijat kasvamaan alansa ammattilaisiksi ja tulevan kokkiyhteisön jäseniksi", Suomen Keittiömestarit ry:n liittokokouksen julkilausumassa todetaan.

Keittiömesrit kokoontuivat liittopäiville Joensuuhun 9.-11. helmikuuta.

Yhdistys haluaa  myös varmistaa nyt työssä toimivien kokkien ja keittiömestareiden työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen. Tätä vahvistetaan kehittämällä osaamista ja ohjaustaitoja alueyhdistystoiminnassa. Pitkäjänteinen yhteisöllinen ja ammatillinen toiminta pidentää keittiömestareiden mukaan työuria ja helpottaa kokkipulaa.