Messupäivänä alan ammattilaiset pääsivät ensimmäiseksi tutustumaan erilaisiin viineihin. Iltapäivällä Tampere Wine Fest avasi ovensa kaikille halukkaille ja juomalipuketta vastaan oli mahdollista saada viinimaistiaisia. Festivaali tarjosi tapahtuman osallistujille monipuolisen kattauksen erilaisista viineistä ympäri maailmaa. Tapahtumassa osallistujat saivat maistaa viinejä tuottajien itse tarjoilemana. Tällä tavoin vieraiden oli helppo myös keskustella tuotteista ja mahdollisesti verkostoitua.

TAMKin edustuksesta Wine Festeillä huolehtivat kolmannen vuoden restonomiopiskelijat.

Restonomeista valmistuu asiakaspalvelun ammattilaisia, jotka huomioivat nykypäivän trendit ja heikot signaalit. Restonomien opiskelussa on tärkeää saada kokemuksia työelämän kautta ja useissa projekteissa onkin mukana toimeksiantaja työelämästä.

Tampere Wine Festeillä restonomiopiskelijoiden työtehtäviin kuuluivat muun muassa viinintuottajien avustaminen ja messuvieraiden palveleminen. Tämän lisäksi opiskelijat suunnittelivat ja järjestivät viinintuottajille Get together -tilaisuuden ja sunnuntaibrunssin.

Tapahtuma onnistui hyvin ja viinintuottajien kanssa keskustelu oli mielenkiintoista ja verkostoituminen onnistui varsinkin viinintuottajien assistentteina toimineilla. Verkostoituminen on tärkeä osa ravintola-alaa, joten liikaa hyviä kontakteja ei voi luoda.

Erilaiset projektit kuuluvat osaksi TAMKin restonomien koulutusohjelmaa. Yritysten on mahdollista tarjota opiskelijoille kehittämistehtäviä ja projekteja, joiden kautta opiskelijat saavat uudenlaisia haasteita sekä vastaavasti yritykset ratkaisuja ja erilaisia näkökulmia opiskelijoiden myötä. Tampere Wine Fest oli yksi esimerkki tämänkaltaisesta yhteistyöstä.