Restelin Burger King -ketjussa on vuoden alussa siirrytty työvuorojen suunnittelussa uuteen aikaan; työvuorolistoja optimoi ja suunnittelee tekoäly. Restel on ensimmäinen ravintola-alan toimija Suomessa, joka hyödyntää tähän tapaan optimointia, tekoälyä ja koneoppivaa ohjelmistoa työvuorojen suunnittelussa.

Tammikuussa käyttöön otettu järjestelmä optimoi tarkasti henkilökunnan määrän perustuen ennusteisiin ja arvioituun työmäärään. Aiemmin käytössä ollut järjestelmä ei omannut lainkaan älyä ja vaati kaikissa suunnitteluvaiheissa manuaalista työtä.

– Optimoinnilla saadaan luotua työvuorosuunnitteluun tasapuolisuutta ja samalla parannetaan työssä jaksamista, kun työn kuormittavuus tasaantuu pitkäjänteisemmän suunnittelun avulla. Lisäksi esimiesten aikaa vapautuu työvuorosuunnittelusta johtamiseen ja asiakaspinnassa toimimiseen, kertoo Restelin HR-päällikkö Susanna Kitti.

Järjestelmä kerää myös tietoa henkilöstön työvuorotoiveiden toteutumisesta.

– Otamme työntekijöiden toiveet huomioon suunniteltaessa. Haluamme saada entistä tarkemmin tietoa siitä, miten olemme onnistuneet huomioimaan henkilöstön erilaiset elämäntilanteet työvuorosuunnittelussa, sanoo Kitti.

Työvuorosuunnittelujärjestelmän tekninen toteutus on suomalaisen Relexin käsialaa. Restel on toiminut Relexin ravintola-alan kumppanina eli se on auttanut ohjelmistoyritystä sovittamaan työehtosopimusten tulkinnat ja ravintola-alan erityispiirteet konekielelle.