Tiesitkö tämän tilaisuuden järjestämisestä?

Kaikkia ravintolassa järjestettäviä tilaisuuksia ei määritellä tartuntatautilain tarkoittamiksi yleisötilaisuuksiksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön Tapahtumateollisuus ry:lle antaman vastauksen perusteella yleisötilaisuuksia voidaan järjestää tietyin ehdoin ravintoloissa.

Olennaista on, mikä on tilaisuuden luonne, ei sijainti tai se, että tilaisuutta tuetaan ravitsemistoiminnalla.

”Ravitsemistoimintaan voidaan katsoa tietyssä määrin sisältyvän toimintaa, joka muussa yhteydessä olisi tartuntatautilain tarkoittama yleisötilaisuus. Tällaisia voivat olla tavanomaisesti ravintola-asiakkaiden viihdyttämiseen kuuluvat pienimuotoiset ohjelmalliset tapahtumat.

Keskeistä STM:n mukaan on se, että tapahtuma on ravitsemistoiminnan yhteydessä ja sen osana – ravintolaan tulleiden asiakkaiden ravitsemispalveluiden ollessa päätarkoitus.

Mikäli taas tapahtuman pääasiallinen tarkoitus on olla yleisötilaisuus, esimerkiksi että ohjelmasta ilmoitetaan erikseen sosiaalisessa medias­sa ja/tai tapahtumaan peritään erillisiä maksuja tai ohjelma kuuluu erilliseen pakettihintaan, se voi olla itsenäinen yleisötilaisuus riippumatta siitä, missä se toteutetaan tai että sitä mahdollisesti tuetaan ravitsemistoiminnalla.”

Lähde: STM

Onko ravintolassa järjestetty tilaisuus yleisötilaisuus vai ei?

  • Ravintolassa järjestettävä tilaisuus voi olla osa ravitsemistoimintaa, jolloin siihen soveltuvat vain ravitsemistoiminnan asetusperusteiset rajoitukset.
  • Ravintolassa järjestettävä tilaisuus voi olla laadultaan ja laajuudeltaan tavanomaisen ravitsemistoiminnan ylittävää, jolloin se on yleisötilaisuus, jota koskevat 58 § mukaiset päätökset.
  • Näin ollen pelkästään tilaisuuden järjestäminen ravintolassa ei ole ratkaisevaa, vaan tilaisuuden luonne.
  • Erottelu perustuu siihen, että toiminnan järjestämiseen kohdistuu näissä eri tilanteissa erilaisia vaatimuksia sekä erilainen riskipotentiaali – rajoitukset kohdistetaan yleisinä tyypillisen tilanteen mukaan.

 

Julkaistu Shakerissa 1/21.

 

Sulje mainos Tilaa Aromi