Tilauksessa hyvät työntekijätaidot

Työntekijöiden hyvinvointi näkyy otsikoissa lähes päivittäin. Paljon puhutaan esimiehistä ja esimiestaidoista, samoin työhyvinvoinnista ja viihtyisistä työympäristöistä. Vähemmän kuitenkin kiinnitetään huomiota työntekijä- eli alaistaitoihin.

Alaistaidot on termi, joka jo olemassaolollaan saa jotkut riutumaan kiukusta. Ihmisten leimaaminen alaisiksi, tai tarkoituksella väärin ymmärrettynä alamaisiksi, koetaan epäreiluksi ja leimaavaksi. Rinnalla käytetäänkin myös termiä työntekijätaidot. Itse puhun tässä yhteydessä työntekijätaidoista, koska se kuvastaa mielestäni paremmin kokonaisuutta. Se kertoo myös siitä, miten työntekijä käyttäytyy muita kuin esimiehiään kohtaan.

Tosin ei alaistaidoissakaan terminä ole mielestäni vikaa. Koska alaisiahan me kaikki olemme: jos emme suoranaisesti työskentele nimetyn esimiehen alaisuudessa, niin jonkun palveluksessa kuitenkin. Ehkä alaistaidoista kerro jotain jo sekin, jos työntekijä ei hyväksy edes kyseistä termiä.

Mitkä ihmeen työntekijätaidot?

Hyviä työntekijätaitoja on määritelty ja jaoteltu monin tavoin. Voidaan sanoa, että hyvillä työntekijätaidoilla varustettu ihminen on unelmatyöntekijä. Hän on ammattitaitoinen, omaa oikeanlaisen asenteen, ymmärtää organisaationsa ja myös oman roolinsa ja tavoitteet, luo hyvää tunnelmaa työpaikalle, kantaa vastuun työstää ja omasta jaksamisestaan, toimii rakentavasti, on motivoitunut, luottaa johtoon ja kollegoihin ja on sitoutunut. Muutaman mainitakseni.

Kuuntelin bloggaukseni inspiraatioksi Jari Sarasvuon ajatuksia aiheesta. Hänen mukaansa hyvät työntekijätaidot kiteytyvät kolmeen ominaisuuteen: ymmärtämiseen, tekemiseen ja keskustelutaitoon. Pidän tämän ajattelun yksinkertaisuudesta ja selkeydestä.

Sarasvuon mukaan ymmärtämisellä tarkoitetaan työntekijän taitoja sisäistää useaa organisaation toiminnan kannalta tärkeää asiaa. Esimerkiksi ymmärrystä siitä, mitkä ovat organisaation arvot ja strategia, jotta hän voi toimia niiden mukaisesti. Tai ymmärrystä siitä, mitä asiakas haluaa ja mitä hän voisi haluta, vaikka ei sitä osaa sanoiksi pukea. Ymmärrystä työtovereiden tehtävistä ja työvaiheista. Olennaista on siis olla kiinnostunut ympärillä tapahtuvista asioista, ei vain omasta pienestä palasta kokonaisuutta.

Tekeminen on ihan yhtä tärkeää. Tietysti, koska ilman sitä ei mitään tapahdu eikä mitään saada aikaan. Hyvä työntekijä osaa tarttua toimeen ja ryhtyä hommiin ilman, että sitä erikseen häneltä pyydetään. Tämä liittyy olennaisesti myös ymmärtämiseen: kun ymmärretään, mitä asiakas haluaa (tai voisi haluta), osataan sitä tarjota jo ennen kysymistä.

Kolmas hyvien työntekijätaitojen elementti Sarasvuon mukaan on keskustelu. Kun työntekijä osaa ja haluaa avoimesti keskustella ymmärtämisestä ja tekemisestä, on paketti jo aika hyvin kasassa.

Valinta on sinun!

Kaiken toiminnan lähtökohta on vuorovaikutustaidot. Molemmin puolin, niin johdon kuin alaistenkin. Mitä paremmin viestintä eri suuntiin kulkee, sitä varmemmin päästään loistaviin tuloksiin ja molempia tyydyttävällä tavalla.

Johdon pitää pystyä välittämään työntekijöille tieto siitä, mitä halutaan tehdä ja miksi: Miksi organisaatio on olemassa. Miksi toimitaan niin kuin toimitaan. Johdon pitää myös osata motivoida työntekijät tavoittelemaan parasta, koska vain johdon tuella työntekijöistä voi tulla vahvempia ja parempia työntekijöitä.

Vaikka johdon toiminnalla on valtava merkitys hyvien työntekijätaitojen tukemisessa, on perimmäinen vastuu kuitenkin aina työntekijällä itsellään. Kukaan muu ei voi olla vastuussa työntekijän työmotivaatiosta tai työssä viihtymisestä.

Kukaan muu ei myöskään voi opettaa työntekijätaitoja. Ne on itse opittava. Ja se on mahdollista, jos vain haluaa.

Meistä jokainen voi itse päättää, miten vaikuttaa oman työpaikkansa tunnelmaan ja hyvinvointiin. Valinta on helppo: kukin voi päättää omalta kohdaltaan, miten puhuu muille ja muista, miten suhtautuu työtehtäviinsä ja esimieheensä. Meistä jokainen voi valita, miten on omalta osaltaan vaikuttamassa oman työpaikkansa viihtyvyyteen.

Ja mikä parasta: valinnan voi tehdä uudestaan ja uudestaan. Joka päivä.

Kirjoittaja on sisällöntuottaja, viestintäkouluttaja sekä laadukkaan palveluviestinnän ja hyvän työntekijäkokemuksen puolestapuhuja.

anne.ruostetsaari@comman.fi