Update Forum of Restaurant Business opasti muuttuneeseen työelämään

Torstaina 28.3.2019 Messukeskus Helsingin uusittuun Siipi-kongressikeskukseen kokoontui lähes 200 ravintola-alan ammattilaista johtamisesta, hyvinvoinnista ja liiketoiminnan kasvattamisesta kiinnostunutta osallistujaa.

 

Sain ilon toimia tapahtuman juontajana toistamiseen, tällä kertaa yhdessä hollantilaisen, Masters of Moderation -yritystä vetävän Jan-Jaap ”JJ” in der Maurin kanssa. JJ:n luovien aktivointitoimien avulla tapahtumaan saatiin heti avauksesta saakka osallistuva ja välitön tunnelma.

Seminaarin päätteeksi summasin suullisesti yhteen päivän antia ja tässä keskeisimpiä oppeja kirjallisena.

 

Oletko sivustatarkkailija vai ohjauspuikoissa?

Maksimoinnin kulttuuri on ohi ja sen tilalle on syntynyt hyvinvointia tukeva optimoinnin kulttuuri. Maksimin saavuttaminen kaikessa on mahdotonta, eikä sellaiseen tule pyrkiä.

Pekka Pohjakallio herätteli meitä pohtimaan, olemmeko oman elämämme sivustatarkkailijoita vai ohjauspuikoissa. Heräämmekö aamulla ensimmäisenä tarkistamaan sähköpostit ja somesisällöt ja reagoimaan niihin, vai päätämmekö itse, millaiseen aamuun nousemme? Tutkimusten mukaan ihminen on työskennellessään kolme kertaa tuottavampi, mikäli matkapuhelin ei ole vieressä katkaisemassa keskittymiskykyämme.

Eniten mietitytti tärkeä oivallus siitä, miksi yhteiskunnassamme ei ole hyväksyttyä tulla töihin päihtyneenä, kun samaan aikaan on täysin sallittua työskennellä väsyneenä ja uupuneena? Jo pienikin unenpuute johtaa kehossa samanlaiseen tilaan kuin päihtymys. Tässä kriittistä pohdittavaa myös paikoin hektiselle ja venymistä vaativalle ravintola-alalle.

Puhuja: kehitysjohtaja, mentori Pekka Pohjakallio, Hintsa Performance Oy

Henkilöstö vastuullisuuden sanansaattajiksi

Tuloksia saadaan parhaiten Kati Ihamäen mukaan aikaan sekä toimialojen sisällä että yritysten sisällä, kun kaikki osapuolet otetaan mukaan yhteiseen päätöksentekoon. Ilmailuala on kokoontunut ja luonut 17 yhteistä tavoitetta, joihin toimijat ovat sitoutuneet.

Vastuullisuus toteutuu arjen teoissa. Upeimmallakaan, paksulla vastuullisuusraportilla ei ole merkitystä, jos se ei vastaa laatijaorganisaation todellisuutta. On kriittisen tärkeää saada henkilöstö tietoiseksi ja innostumaan sekä motivoitumaan vastuullisesta toiminnasta. Vain siten vastuullisuudesta todella viestitään asiakkaille ja sidosryhmille, kun henkilökunta levittää tietoisuutta omaehtoisesti.

Finnairilla vastuullisuus toteutuu ympäristö-, kierrätys- ym. asioiden rinnalla mm. siinä, kuinka henkilökunnalle mahdollistetaan jatkuva oppiminen ja muuttuneen toimintaympäristön vaatimusten haltuun otto. Millä lailla ravintola-alalla pidetään huolta henkilökunnan elinikäisestä oppimisesta ja aidosta halusta viestiä asiakkaille muutoin näkymättömistä vastuullisuustoimista?

Puhuja: Director of Corporate Sustainability Kati Ihamäki, Finnair

Lupaus on yritykselle tärkein

Timo Kiurun puheenvuoro sisäisen suuresta merkityksestä ulkoisen sijaan täydensi ja jatkoi hyvin Finnairin vastuullisuusteemaa. Yritysten tulisi katsoa peiliin ja tietyllä lailla kääntyä sisäänpäin, Timon esityksen otsikon mukaisesti: mullin mallin ja nurinkurin, ja ratkaista kolme asiakassuhteiden ja kasvun kannalta keskeisintä asiaa:

  1. Mikä on yhtiömme lupaus, miten määrittelemme sen viestinnällisesti kiinnostavaan muotoon? Brändien sijasta tulisi analysoida yhtiön antamaa lupausta.
  2. Miten herätämme haluamiemme kohderyhmien kiinnostuksen ja halun kokeilla meitä? Harva ymmärtää, millainen merkitys on ns. ennakkokokemuksella, jolla jo voidaan ohjata sitä, millainen itse kokemus tulee olemaan esimerkiksi ensimmäisellä ravintolakäynnillä.
  3. Miten luomme elämyksellisen ja ikimuistoisen asiakaskokemuksen, jolla ihminen sitoutuu tuotteisiimme ja palveluihimme, ja haluaa niitä lisää? Timon vertauskuva siitä, kuinka ravintoloiden tulisi käyttäytyä moottoripyöräkerhojen lailla, oli erityisen kiinnostava. Miten luodaan tiivis, tunnistettava heimo, johon asiakas haluaa kuulua? Kuinka yrityksemme voisi luoda uuden symbolin, jolla luodaan odotus tulevalle asiakaskokemukselle?

Timo muistutti myös kanta-asiakkaiden vaalimisen tärkeydestä, pelkkä jatkuva uusien asiakkaiden haaliminen ei johda parhaaseen lopputulokseen pitkällä aikajänteellä. Kuinka teidän yhtiönne huolehtii kanta-asiakkaistaan?

Puhuja: omistaja, luova johtaja, kirjailija Timo Kiuru, The Unthinkable

Rakastu omiin tuotteisiisi ja asetu asiakkaan rooliin

Englantilainen Sahar Hashemi vakuutti kuulijakunnan siitä, kuinka startup-asenne on olennaisen tärkeä myös jo suureksi kasvaneissa yrityksissä. Byrokratiaa ja hallintorakenteita vastaan tulisi taistella viimeiseen asti.

Startup-yhtiöt perustetaan usein intohimolla ja tunteella. Sahar haastoi Update Forum -väen pohtimaan, olemmeko itse rakastuneita omiin tuotteisiimme ja palveluihimme? Jos emme, miksi haluaisimme niistä intohimoisesti kertoa asiakkaille ja potentiaalisille uusille asiakkaillekaan? Hän kertoi aina pohtivansa jokaisen päätöksenteon yhteydessä: ”pitäisinkö itse asiakkaana tästä muutoksesta”?

Sahar varoitti Pekka Pohjakallion lailla perfektionismin vaaroista. Täydellisyys ja sen tavoittelu halvaannuttaa. Meidän tulisi osata päästää irti kaikesta tietämästämme ja tavoittelemastamme, olla luovia ja oppia virheistä niiden pelkäämisen sijaan.

Pelon osalta Sahar havainnollisti hyvin, kuinka kovasti aikuiset ammattilaiset pelkäävät ei-sanan vastaanottamista. Teemme kaikkemme, ettemme saisi vastaukseksi ei. Tämä on virhe, ei-sanaa ei tulisi pelätä, vaan se tulisi ottaa haasteena ja mahdollisuutena tehdä asia vielä paremmin, kunnes vastaus muuttuu myönteiseksi. Kun kävelemään opetteleva lapsi kaatuu, moitimmeko häntä ja sanomme ei, vai kannustammeko häntä aplodein ja kehumme, kuinka hyvin hän jo osasi hetken kävellä? Tätä samaa mentaliteettia tulisi muistaa käyttää työelämässä.

Nykyajan työelämässä ei ole enää mukavuusalueita, niiden aika on ohi. Sitä tärkeämpää on sisäistää startup-mentaliteetti ja toimia sen mukaisesti, myös jo vakiintuneissa yrityksissä.

Puhuja: Co-founder, kirjailija Sahar Hashemi, Coffee Republic

Menestys ja raha seuraavat sivutuotteena

Ruotsalainen, Tony Robbinsin valmentama Magnus Helgesson ravisteli käsityksiä siitä, onko menestyksessä tärkeämpää osaaminen ja tiedot, vai asenne. Tutkimusten mukaan asenteen merkitys on 87,5 % ja tietotaidon vain 12,5 %. ”It’s all about relationships”, kuten Magnus on todennut – ihmisissä on suurin merkitys, taidot voi aina oppia.

Magnuksen mukaan pelkkää rahaa ei tule tavoitella. Hän itse toteutti miljonäärihaaveensa jo alle 30-vuotiaana ja silti elämä tuntui tyhjältä. Menestys ja raha seuraa sivutuotteena, kun tuotamme asiakkaille laadukkaita ja elämyksellisiä tuotteita ja palveluita, siihen tulisi keskittyä rahan sijaan.

Magnus herätteli Saharin lailla meitä pohtimaan sitä, tekisimmekö päivittäin sitä, mitä nyt teemme, jos rahaa ei olisi lainkaan olemassa? Olemmeko onnellisia? Magnus haastoi päivän viimeiseksi kuulijakunnan kysymään seuraavana aamuna ensimmäiseltä työpaikalla vastaantulevalta: ”oletko onnellinen?”

Ihmisten lokerointi on hyvin ajankohtainen teema nykyajan maailmassa, ja Magnus toi liikuttavalla tanskalaisella videolla esiin sen, kuinka helposti annamme oletusten ja ennakkoluulojen vaikuttaa päätöksentekoomme. Tätä vastaan tulisi taistella kaikin keinoin ja sen sijaan etsiä päälle päin erilaisilta vaikuttavien ihmisten yhdistäviä asioita. 

Puhuja: yrittäjä, puhuja, kirjailija, valmentaja Magnus Helgesson

Seuraava Update Forum of Restaurant Business järjestetään 13.3.2020 Messukeskus Helsingissä.

Sulje mainos Tilaa Aromi