Aiemmin Viinikoulu Haagan nimellä toiminut yksityinen oppilaitos oli ensimmäinen Suomessa, joka sai ruveta järjestämään brittiläisen Wine and Spirit Education Trustin koulutuksia ja tenttejä. Sittemmin alempia tutkintoja on voinut tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Suomessa WSET-koulutus henkilöityy Perho Pron opettajaan Jouko Mykkäseen, joka on vuosien varrella ehtinyt opettaa viinitietoa jo noin 6 000 opiskelijalle sekä koulutussuunnittelija Sirpa Vaahtiin, joka vastaa käytännön järjestelyistä.

Koulutukset järjestetään Perho Prossa, jossa on maistelemiseen varta vasten suunnitellut tilat.

WSET-kursseja on eri tasoisia, ja Perho Prossa järjestetään niistä kolmea: WSET Level 2 -viinikurssi on johdantokurssi, jolle ei edellytetä ennakkotietoa tai -opintoja. WSET Level 3 Award in Wines tunnettiin aiemmin nimellä Advanced, ja sillä perehdytään jo laajemmin ja analyyttisemmin viinin maistamiseen. Korkein Suomessa järjestettävä koulutus on WSET Level 4 Diploma -kurssi, joka on tarkoitettu alalla jo toimiville tai sille aikoville alkoholialan ammattilaisille. Kaikilla kursseilla maistetaan runsaasti viinejä, mutta käydään läpi myös teoriaa.

Perhossa olivat paikalla kaikki neljä suomalaista Master of Winea: Essi Avellan, Tuomas Meriluoto, Taina Vilkuna ja Heidi Mäkinen, jotka kaikki ovat opiskelleet aikoinaan Haagassa.

– Alkuaikoina viinikoulutukseen hakeutui pääasiassa viinitukkureiden henkilökuntaa, ja Alko koulutti omaa väkeään, mutta ravintola-alalta opiskelijoita tuli vähemmän, tai ainakaan he eivät saaneet tutkintoa valmiiksi, Mykkänen kertoi.

Tällä hetkellä Diploman on hyväksytysti suorittanut 53 suomalaista ja Level 3:n noin 400.

Viime vuosina Viinikoulun kursseille on hakeutunut entistä enemmän intohimoisia viininharrastajia, jotka työskentelevät aivan muilla aloilla.

Diploma on työläs tutkinto, eivätkä läheskään kaikki kurssin aloittaneet siltä valmistu."

Diploma on työläs tutkinto, eivätkä läheskään kaikki kurssin aloittaneet siltä valmistu.

Winestaten toimitusjohtaja Tuomas Meriluoto piti erittäin tärkeänä, että ala kouluttautuu edelleen ja lähettää nuoria työntekijöitään opiskelemaan.

– Koulutusta voi toki järjestää itsekin, mutta siinä on vaarana, että aletaan katsoa maailmaa liian kapeasti.

Alkuaikoina tavoitteena oli nimenomaan käsitteiden ja maistamisen yhdenmukaistaminen, jotta kaikki ymmärtäisivät mistä puhutaan. Yhtenäinen ja yleisesti hyväksytty tutkinto helpottaa viinialan ammattilaisten urapolkua ja antaa työvälineitä neuvotteluihin päämiesten kanssa.