Pikinytky-ravintolalaiva Tervasaaren rannassa.

Ohje kertoo muun muassa:

  • miten voi vuokrata paikan tai laiturin alukselle
  • miten haetaan ja noudatetaan rakennuslupaa ja milloin rakennuslupa ei ole tarpeen
  • mitä asiantuntijoita aluksen muutosten suunnitteluun ja rakentamiseen yleensä tarvitaan
  • miten aluksen jäteasiat tulee hoitaa ja miten ympäristö pitää huomioida ääniasioissa
  • kuinka toiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa kaupungille ja milloin ilmoitusta ei tarvita
  • kuinka ilmoittaa majoitustoiminnan aloittamisesta poliisille
  • tarvittavat yhteystiedot.

Ohje ei koske vesialueelle kiinteästi rakennettavia uudisrakennuksia.

Pikinytky-ravintolalaiva Tervasaaren rannassa.

Ohje on tarpeen, koska uudet yrittäjät harvoin tuntevat entuudestaan lainsäädännön vaatimuksia ravintola- ja majoitusaluksille. Tavoitteena on, että muussa käytössä ollut alus muutetaan sopivaksi ja turvalliseksi asiakkaille ja työntekijöille.

Kaupungilla on vapaana ravintolalaivoille ja vastaaville aluksille kaavoitettuja paikkoja Sompasaaressa ja Nihdissä. Alusten käyttöön voi hakea lyhytaikaisia paikkoja myös alueilta, joiden asemakaavaan ei ole merkitty aluksille paikkoja.

Ohje on valmisteltu kaupungin laivatyöryhmässä kaupunkiympäristön toimialan, kulttuurin ja vapaa-alan toimialan ja kaupunginkanslian elinkeino-osaston yhteistyönä. Ohjeella toteutetaan osaltaan kaupungin merellistä strategiaa.

Ohje ravintola- ja kahvila-aluksista Helsingissä. 

Helsingin merellinen strategia